Animirajuća kocka

OŠ Zvonimira Franka Kutina

3D Animacija kocke

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Anđelino Engler

Učenici:

Pavle Zagorac