Alarm

Centar za kulturu Jastrebarsko

Dečki su se odlučili izraditi verziju alarma s senzorom pokreta i zvučnim signalima. Alarm je složen uz pomoć Arduina i komponenata koje smo dobili na korištenje. Nažalost zvučnik je toliko slab da se jedva čuje. Nakon aktivacije alarma postavili su i gumb za prekid.
Na ovaj način se može jeftino izraditi vlastita verzija kućnog alarma koji se može nadopuniti s ostalim modulima.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Tomislav Pavić

Učenici:

Noa Ribarić, Karlo Lisec