AIAgro

Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje

Cilj rada je izraditi sustav predviđanja bolesti u vinogradima. Sastoji se od sustava za prikupljanje podataka sa senzora koji su postavljeni u vinogradu, sustava za fotografiranje iz zraka i sa zemlje te sustava umjetne inteligencije koja pomoću metoda strojnog učenja prepoznaje bolesno lišće i kombinira sve prikupljene podatke za izradu sustava upozorenja u svrhu prevencije budućih bolesti i smanjenja korištenja pesticida.
Senzori koji prikupljanju navedene podatke postavljeni su u vinogradu, a podatke šalju na naš server baziran na Raspberry Pi 4 računalu.

Internet of things sustav je baziran na Arduino MKR1000 mikroupravljaču, ima senzore za mjerenje temperature i vlažnosti zraka, vlažnost zemlje, razinu UV zračenja, te kvalitetu zraka. Sustav izvodi sljedeće funkcije: čitanje podataka iz senzora, ispisivanje podataka, slanje podataka serveru pomoću MQTT protokola. Sustav također prati razinu baterije, te funkcioniranje solarnih panela, zaduženih za punjenje baterija.

Napravili smo i web aplikaciju za prikazivanje podataka i upozorenja. Back-end prima podatke sa senzora, i sprema ih u bazu podataka, a front-end povlači podatke iz baze podataka, i grafički ih prikazuje. Također postoji i sustav prikazivanja upozorenja, koji jasno prikazuje upozorenje, ukoliko su postignuti zadani uvjeti za razvoj gljivica na vinovoj lozi.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Lovro Šverko

Učenici:

Adrian Legović, Rafael Bašić, Gabriel Poretti