3D slika broda

Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar

Projekt 3D slika broda je zamišljen da prikaže simulaciju kretanja broda kroz 6 različitih modova. Koristeći senzor za svjetlost podešava se jačina svjetlosti led trake koja simulira dan ili noć, te udare munja za vrijeme nevremena. Također se kontrolira i paljenje led lampica koje predstavljaju sunce i mjesec. Senzor za vodu određuje vrijeme na način da kada je skroz uronjen u vodu to predstavlja kišu, odnosno nevrijeme, pa je određeno da motor brže pokreće brod. Kada je bez vode to predstavlja lijepo vrijeme što znači da motor sporije pokreće brod. na taj način smo kroz 6 različitih modova odredili dan i noć, te nevrijeme ili lijepo vrijeme. Cijeli projekt je povezan na Blynk aplikaciju gdje se očitavaju vrijednosti s oba senzora. Za izradu projekta je korišten Arduino MKR1000.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dora Čošić

Učenici:

Mihael Barić, Dorotea Dragobratović, Grgo Paleka, Josip Težak