3D printani analogni fotoaparat

Zagreb, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

Kako je i bio plan od samog početka, htjeli smo napraviti funkcionalni analogni fotoaparat isključivo od 3d printanih dijelova, Arduina i optike iz starog projektora. U prvoj fazi ovog projekta, napravili smo elektromehanički zatvarač “shutter” koji može raditi na različitim brzinama, a sada u zadnjoj fazi napraviti ostatak koji se sastoji od leće, blende, zatvarača, platna/film te svih nosača komponenti. Fotoaparat je zamišljen kao školski primjer, to jest kao mali optički stol na kojem se lako mogu mijenjati razne komponente fotoaparata i tako učiti o mehanici i fizici klasične fotografije. Ovo je jedini 3d printani, potpuno funkcionalan analogni fotoaparat na svijetu koji ima sve što bi trebao imati pravi profesionalni analogni fotoaparat. Nitko do sada nije uspio napraviti zatvarač sa zavjesama koje se mogu programirati da rade na svim potrebnim brzinama za fotografiju.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Lovro Dujnić

Učenici:

Šimun Penić, Mihael Lovrić