3D prikaz Gornjeg grada

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

U sklopu projekta Junior Engineer Academy izradili smo 3D prikaz Gornjeg grada. Naša interaktivna karta se sastoji od 3D printanih modela, Arduino mikrokontrolera i senzora na dodir. Koristeći Blender, alat za 3D modeliranje, izradili smo sljedeće modele:

Crkva svetog Marka
Crkva svete Katarine Aleksandrijske
Kula Lotrščak
Matoš na klupi, djelo Ivana Kožarića

Pritiskom na senzor kod pojedine lokacije na ekranu se ispisuju povijesni podaci. Na taj način smo pokušali očuvati kulturnu baštinu grada Zagreba koristeći moderne tehnologije.

Korištena oprema i komponente:
Arduino MKR1000 mikrokontroler
DFRobot kapacitivni senzori
ILI9341 TFT ekran
VIDI X konzola
PRUSA Mini + 3D printer

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Ana Jović, Mario Sever

Učenici:

Blaženka Mihalj, Bartol Jukica, Petra Farac, Maša Grdović