3D kuća

Strojarska i prometna škola, Varaždin

Učenici su u programskom alatu za 3D modeliranje Catia izradili model kuće koju su isprintali u dijelovima na 3D printeru. Nakon toga smo spojili dijelove kuće i svijetla u kući na način da se svijetla pale i gase pomoću aplikacije Blynk. Vrata kuće otvaraju se pomoću servo motora upravljajući mobilnom aplikacijom. Aplikaciju smo kodom povezali s Arduinom, otvorili smo dva Buttona i jedan Slider. Sliderom upravljamo vratima, a Buttonima svjetlima. Također je moguće upaliti i ugasiti svjetla ručno putem tipkala, otvoriti vrata pomoću potenciometra.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Marina Lepoglavec i Mirela Kuščer

Učenici:

Luka Habek i Matija Vincek