30 sekundi

Osnovna škola “Josipdol”, Josipdol

Ideja za naš projekt potaknuta je koronavirusom i stalnom potrebom za dodatnim osvješćivanjem o važnosti pranja ruku. Potrebno je pravilno prati ruke kako bismo ostali zdravi. Istražili smo što trebamo znati o pranju ruku kako bismo se zaštitili od koronavirusa (COVID-19). Prema preporukama svih zdravstvenih organizacija ruke treba prati najmanje 20 do 30 sekundi. Naša ideja je bila osmisliti uređaj koji će odbrojavati to vrijeme. Kako smo htjeli da naš uređaj služi učenicima u školi važno nam je bilo da naš brojač bude beskontaktni “no touch”. Za izradu našeg uređaja koristili smo ultrazvučni senzor, svjetleću diodu koju smo povezali na jedan arduino. Kad rukom mahnete ispred uređaja crvena lampica počne svijetliti 30 sekundi, na taj način nitko ne treba dirati uređaj da bi se pokrenuo, a lampica će se ugasiti nakon 30 sekundi koliko je potrebno za pravilno pranje ruku.
Naš uređaj smo nadogradili tako da smo spojili OLED ekran koristeći easyC priključak na nosač Arduino MKR1000 mikrokontrolera te izradili program kojim će se na OLED ekranu ispisati poruku “Perite ruke najmanje 30 sekundi“.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Anita Poljak

Učenici:

Emilija Vranešić, Tihana Skočić, Dorotea Salopek, Maja Perković