2D ploter s 5 poluga

OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod

Pokušali smo načiniti 2d ploter, tj. uređaj za crtanje vrlo jednostavne konstrukcije.
Za ideju konstrukcije smo uzeli model mehanizma s pet poluga i 2 stupnja slobode kretanja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-bar_linkage
Dužine pojedinih poluga i nisu bitne, utvrdili smo ih eksperimentiranjem različitih dužina prema zahtjevu da radna površina stane na A4 papir.
Mehanizam pokreću dva servo motora i mikrokontroler. Motorima se upravlja pomoću dva potenciometra. Konačni rezultat je treba biti CNC ploter, međutim matematika se pokazala odveć tvrdom, te smo to ostavili za slijedeću školsku godinu.Poluge smo izradili od jelovih letvica, spojevi su vijčani.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dinko Nadih

Učenici:

Roko Bitunjac, Rafael Pencinger