Priroda i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Životne zajednice šuma – slojevitost

Ovaj program možete koristiti za ponavljanje gradiva za sve vrste šuma (kontinentalna listopadna i zimzelena, primorska listopadna i zimzelena). Kad protresete micro:bit, na zaslonu se pojavljuje jedan od tri sloja šume. Kad učenik pročita koji sloj šume je na zaslonu, treba ispričati koje životinje žive u tom sloju, koje biljke tamo rastu, kakav je taj sloj (svijetao ili sjenovit).

Korištenje s učenicima

Predmet  Priroda
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Životne zajednice šuma
 Tema Osnovna obilježja šume
Ključne riječi slojevitost šume – nadzemna slojevitost
Ideja i izrada materijala  Dalia Kager

Program se može koristiti u različitim etapama sata kroz više nastavnih jedinica. Primjerice, nakon obrade obilježja kontinentalne listopadne šume, može poslužiti na kraju sata kao ponavljanje. Možete ga koristiti kao uvodni dio za sljedeću lekciju koju obrađujete – biljke i gljive kontinentalne listopadne šume. Možete ga upotrijebiti i za sat ponavljanja. Budući da je univerzalan, možete ga koristiti za čitavu cjelinu Životne zajednice šuma, bez obzira o kojoj vrsti šume se radi.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • na redovnoj nastavi na kraju sata za ponavljanje, kao uvodni dio sata, za sat ponavljanja – učenici ga mogu koristiti u paru ili u grupi.
  • kod kuće, samostalno.
  • na dopunskoj / dodatnoj nastavi (ako je imate).

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo na ekranu micro:bita ispisati sluičajnim odabirom naziv sloja šume. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da kad protresemo micro:bit na zaslonu će se prikazati naziv jednog od slojeva šume.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Iz grupe Ulaz umetnemo ulaz na tresti. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude slucajni-broj (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo slucajnibroj.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu slucajni-broj Drugo, iz skupine Math dovucite naredbu pick random 0 to 4 i broj 4 promijenite u 2.

Zašto smo podesili pick random 0 to 2 ako imamo tri moguća izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje slova kao što to mi radimo, svakoj tekstualnom zapisu pridružujemo vrijednost iskazanu u brojevima. Kako računalo počinje brojati od 0, tako jedna zapis ima pridružen broj 0, drugi ima 1, a treći broj 2. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od tri zapisa svaki puta kad protresemo micro:bit.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredba if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN-ELSE.

Naredba IF –ispituje da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu slucajni-broj koju ćete pronaći u grupi Variables.

Ako je vrijednost varijable slucajni-broj  koji je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz iz grupe Osnovno ispisati naziv prizemni sloj.

Tako smo dobili tekst koji se prikazuje ako slučajni broj bude 0. Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Sada ćemo koristiti opciiju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo dobili naredbu za jednakost i varijablu slucajni-broj.

Duplicirani blok smjestit ćemo pokraj drugog dijela petlje else if. Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1.

Duplicirat ćemo i blok prikaži znakovni niz i napisati sloj grmlja i blok smjestiti pored naredbe then.

Dodajemo ELSE IF petlju. Na kotačić na početku IF petlje otvaramo uređivanje te dovlačimo naredbu ELSE IF koja će ispitati je li vrijednost varijable slucajni-broj jednaka broju 2.

Dobit ćete ovakav program:

Ponovite postupak dupliciranja i broj 1 promijenite u 2. Zatim ga umetnite pored posljednje naredbe else if .

Duplicirat ćemo i blok prikaži znakovni niz i napisati sloj drveca (pišemo bez „ć“ jer ga microbit ne prikazuje) i blok smjestiti pored naredbe then.

Program na kraju izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.