Priroda i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Živa bića, stanište i životni uvjeti – Svjetlost

Ovaj jednostavan program možete koristiti kako bi učenici mogli utvrditi količinu svjetlosti u određenom ambijentu i u određeno doba dana. u prvom videu program radi tako da prilikom pokretanja micro:bita, senzor za svjetlost neprekidno očitava količinu svjetlosti i prikazuje u obliku linijskog grafikona na zaslonu micro:bita. Nije potrebno pritisnuti niti jedan gumb. U drugom videu je potrebno pritisnuti tipku B kako bi se očitanje senzora za svjetlost prikazalo na zaslonu u brojčanom obliku (od 0 – 255).

Uvod

Predmet  Priroda
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina Živa bića, stanište i životni uvjeti
 Tema Živa bića i stanište
Ključne riječi osnovni životni uvjeti
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Ovaj jednostavan program možete koristiti kako bi učenici mogli utvrditi količinu svjetlosti u određenom ambijentu i u određeno doba dana.

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću dva programa na micro:bitu mjerite količinu svjetlosti.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu ispitivati trenutnu količinu svjetlosti:

  • na redovnoj nastavi kad govorite o uvjetima života,
  • kod kuće, kao domaća zadaća (izmjeriti i zapisati razinu svjetlosti u određeno doba dana).
  • na dodatnoj nastavi u obliku nekog projektnog zadatka.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo micro:bit pretvoriti u svjetlomjer.

Program treba raditi tako da u petlji zauvijek program iscrtava linijski grafikon ovisno o količini svjetlosti koju očitava senzor za svjetlost.

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Inačica 1.

Kad pokrenete Microbit Editor, na radnoj površini za slaganje naredbi bit će prikazane dvije naredbe – on start i zauvijek. Za naš program koristit ćemo naredbu zauvijek (koja se inače nalazi u grupi Osnovno) pa naredbu on start možete ukloniti s radne površine.

Iz skupine Led odaberemo naredbu iscrtava linijski grafikon od 0 do 0 i ugnijezdimo unutar petlje zauvijek. Polje s prvom znamenkom 0 ostavljamo kako jest, a u drugo polje upisujemo broj 255.

Zatim iz skupine Ulaz odaberemo naredbu razina svjetla i umetnemo u naredbu iscrtava linijski grafikon  na mjesto prve znamenke  0.

Konačni program izgledat će kao na prikazanoj slici.

Inačica 2.

Program treba raditi tako da kada pritisnemo gumb B, senzor za očitanje količine svjetlosti sprema trenutnu vrijednost u varijablu level te prikazuje vrijednost iskazanu brojem na zaslonu microbita od 0-255.

Iz grupe Ulaz odaberite ako je gumb A pritisnut. Opciju gumb A izmijenite u B.

U skupini Variables kliknemo na MAKE A VARIABLE, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude “level”, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo “level”.

Iz skupine Variables odaberemo naredbu set time to. Item promijenimo u varijablu level i pridružimo joj naredbu razina svjetla iz skupine Ulaz.

Iz skupine Osnovno odaberemo naredbu prikaži broj.

Umjesto znamenke 0, iz skupine Variables odaberemo varijablu level i umetnemo je u polje s 0.

Program na kraju izgleda ovako:

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit za opciju 1. je ovdje.

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit za opciju 2. je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.