Vrata

OŠ Vladimira Nazora Pazin - PŠ Trviž

Pitali smo se kako možemo smanjiti potrošnju električne energije kod kuće. Često smo zaboravljivi pa ostavljamo da svijetlo gori i kada nam ne treba. Micro:bit predstavlja sklopku koja gasi svijetlo kad otvorimo vrata,a zaboravili smo sami ugasiti svijetlo.

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (Osnovne škole)

Priprema opreme

Izradili smo model vrata koristeći aluminijsku foliju i lego kocke. Aluminijska folija služi kao vodič. Provukli smo žice s obje strane vrata. Koristit ćemo ih kao indikator jesu li vrata otvorena ili zatvorena.

Za izradu modela koristili smo Lego kocke, aluminijsku foliju, LED lampicu, micro:bit i Inventor’s kit za micro:bit, baterije i žice.

Spajamo elektroničke komponente inventor’s kit, microbit i baterije.

Spajamo vrata s preostalim elektroničkim komponentama korištenjem žica.

Programiranje

Odabiremo naredbu “on start” koja izvršava program kada upalimo micro bit.

Iz skupine naredbi “Variables” odabiremo naredbu “set item to …” te postavljamo variablu na 0.

Odabiremo naredbu “ako je pin … pušten”.

Postavljamo “ako je pin P1 pušten” varijabla item postavlja se na 0.

Odabiremo naredbu “ako je pin … pritisnut”.

Postavljamo “ako je pin P0 pritisnut” varijabla item postavlja se na 1.

Odabiremo naredbu zauvijek.

Odabiremo naredbu “if then else” koja uz ispunjvanje nekog uvijeta izvršava određeni dio programa.

Postavljamo uvjet “if then else” naredbe. Ako je varijabla item jednaka 1 …

Ako je uvjet ispunjen pomoću naredbe “digitalni pin … postavi na vrijednost …” postavljamo pin P2 na vrijednost 1 što pali diodu i na microbitu se ispisuje broj 1.

Ako uvjet nije ispunjen pomoću naredbe “digitalni pin … postavi na vrijednost …” postavljamo pin P2 na vrijednost o što gasi diodu i na microbitu se ispisuje broj 0.

Završni dio

Link na preuzimanje programa ovog projekta.

Program simulira pin P0 kao prekidač, pin P1 kao vrata koja gase svijetlo i pin P2 koji predstavlja svijetlo.
Nalazimo se u prostoriji, svijetlo gori. Ovu situaciju simuliramo s pinom P0 (prekidač) postavili smo ga na jedan što znači da svijetlo u prostoriji gori.
Kad otvorimo vrata moramo ugasiti svijetlo. Otvaranje vrata simuliramo s variablom item. Promijeni se iz 1 u 0 i svijetlo se ugasi (P2 postaje 0 i ledica se gasi).

Autori

Projekt su izradili Gabrijel Mirko i Dorjan Smoljan uz mentorstvo Nike Katerine Zidarić iz OŠ Vladimira Nazora Pazin – PŠ Trviž.

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (osnovna škola)

Drugi projekti