Matematika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Uspoređivanje prirodnih brojeva

Izradite program za uspoređivanje prirodnih brojeva. Program radi tako da se pritiskom na tipku A slučajnim odabirom prikaže jedan prirodni broj, a pritiskom na tipku B drugi prirodni broj. Pritiskom na kombinaciju tipki A+B, ispisuje se u kakvom su međusobnom odnosu ta dva prirodna broja. Ako se micro:bit protrese, program se ponovno izvodi.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina  Prirodni brojevi
 Tema  Uspoređivanje prirodnih brojeva
Ključne riječi  Prirodni broj, skup prirodnih brojeva, uspoređivanje prirodnih brojeva
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine. Na jednostavan i zabavan način uče uspoređivati prirodne brojeve. Program mogu raditi samostalno i uz pomoć nastavnika. Program se može koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere jedan broj, a drugi učenik drugi broj te zajedno vrše provjeru.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama
  • Na dopunskoj/dodatnoj nastavi

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradit ćemo program koji slučajnim odabirom izabire dva prirodna broja između 1 i 100.

Program treba raditi tako da:

  1. Pritiskom na tipku A, izabere se slučajno odabrani prirodni broj a.
  2. Pritiskom na tipku B, izabere se slučajno odabrani prirodni broj b.
  3. Pritiskom na kombinaciju tipki A+B, ispisuje se u kakvom su međusobnom odnosu dva prirodna broja a i b.
  4. Ako se micro:bit protrese, program se ponovno izvodi.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Želimo da se na početku (on start) na zaslonu micro:bita pokazuje izraz „< = >“. Iz grupe naredbi Basic odaberemo naredbu show number i sami upišemo izraz „< = >“.

Korak 2

Sljedeći korak je stvaranje varijabli  a i b koje će predstavljati dva slučajno odabrana prirodna broja. To radimo tako da da iz skupine naredbi Variables odaberemo naredbu Make a Variable.

Korak 3

Pritiskom na tipku A varijabla a se postavlja na slučajan broj između 1 i 100. Koristimo naredbu set item to 0 koju nalazimo  u grupi naredbi Variables.  Na mjesto item stavljamo varijablu a, a na mjesto broja 0 uzimamo naredbu pick random 0 to 4 koju nalazimo u grupi naredbi Math. Moramo dodati opciju 0+0 jer želimo raditi s prirodnim brojevima. Ako slučajno odabrani broj bude broj 0, onda ćemo ga povećati za 1. Na kraju želimo da se taj slučajno odabrani broj i prikaže, pa koristimo naredbu show number koja se nalazi u grupi naredbi Basic. Na kraju ćemo dodati i naredbu clear screen kako nas u slučaju dvoznamenkastog broja ne bi bunila zadnja znamenka koja bez te naredbe ostaje prikazana na ekranu.

Korak 4

Slično radimo za slučajno odabrani broj b.

Korak 5

Sada ćemo definirati usporedbu ova dva prirodna broja. Pritiskom na kombinaciju tipki A+B program provjera te ispisuje u kakvom su međusobnom odnosu dva prirodna broja. Najprije iz kategorije Input dovucite naredbu on button A pressed i preimenujte ju u A+B.

Korak 6

Koristimo naredbu if then koju nalazimo unutar grupi naredbi Logic. Naredbu smjestimo unutra bloka on button A+B pressed. U prvom dijelu definiramo što ako je broj a  manji od broja b. Na mjesto true stavljamo naredbu iz grupe Logic, 0 < 0. S lijeve strane jednakosti stavljamo varijablu a, a s desne strane varijablu b. To stavljamo unutar dijela true.

Korak 7

Ako je varijabla a manja od varijable b želimo da se to i ispiše. Koristimo naredbu join koju nalazimo unutar grupi naredbi Text.  Naredbu join stavljamo unutar naredbe show string koju nalazimo unutar grupi naredbi Basic. Unutar naredbe join dodane su dvije mogućnosti upisa, pritiskom na plavu zvjezdicu dovučemo mišem još jednu mogućnost upisa. Sve skupa stavljamo unutar dijela then.

Korak 8

Na prvo mjesto upisa stavljamo varijablu a, na drugo mjesto znak <, a na treće mjesto oznaku varijable b.

Korak 9

Potrebna nam je i mogućnost kada je broj a veći od broja b. Pritiskom na plavu zvjezdicu dovučemo još dijelova koliko nam treba (prikazano na slici). Pritiskom na lijevu tipku miša i na dio else if povlačenjem miša naredbu stavljamo ispod dijela if.

Korak 10

Napravimo isto kao i za dio u kojem je broj a bio manji od broja b, samo stavimo situaciju kada je broj a veći od broja b.

 

Korak 11

Potrebna nam je još mogućnost kada su dva slučajno odabrana prirodna broja jednaka. Taj dio stavljamo unutar dijela else. Pritiskom na plavu zvjezdicu dodajemo i tu mogućnost.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.