Internet of Things - Arduino

Tipkala

Upravljivi semafor

Što ćemo naučiti:

Spajanje sklopke

Zadatak

Napravite upravljivi model semafora. Na Arduino spojite crvenu, žutu i zelenu diodu te jednu sklopku. Kada je sklopka otvorena neka semafor radi u normalnom načinu rada, a kada je sklopka zatvorena neka semafor bude u načinu ručnog upravljanja prometom. Kada je semafor u normalnom načinu rada neka na početnu neka bude uključeno crveno svijetlo na tri sekunde. Potom neka svijetle crveno i žuto zajedno jednu sekundu. Nakon toga neka svijetli zeleno tri sekunde. Naposlijetku, neka svijetli samo žuto na jednu sekundu i neka se ciklus ponavlja ispočetka. Kada je semafor u načinu ručnog upravljanja prometom neka na njemu blinka žuto svijetlo – pola sekunde neka bude uključeno pa pola sekunde isključeno.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke