Internet of Things - Arduino

Elektromotori

Upravljanje servo motorom pomoću potenciometra

 Što ćemo naučiti:

Koristiti dodatnu biblioteku

Upravljati položajem servo motora

Zadatak

Spojite servo motor na izvod broj (9) Arduina i potenciometar na izvod (A5). Napravite program koji će mijenjati položaj metlice servo motora u ovisnosti o položaju potenciometra.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include <Servo.h>

Servo motor;                    // definiranje objekta iz biblioteke
int Motor = 9; 
int Potenciometar = A5;
int potenciometar;

void setup() {
pinMode(Potenciometar, INPUT);           //postavi izvod Potenciometar(A5) kao ulazni
pinMode(Motor, OUTPUT);               //postavi izvod Motor(9) kao izlazni
motor.attach(Motor);                // postavi object na izvod Motor (9)
}

void loop() {
 potenciometar = analogRead(Potenciometar);    // oèitava vrijednost potenciometra (0 - 1023)
 potenciometar = potenciometar / 6;        // skalira vrijednosti sa 0-1023 na 0~180 (do 170) - izbjegnut map
 motor.write(potenciometar);           // oeitava vrijednost pozicije motora
 delay(15);                    // èeka 15 milisekundi
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za servo motore