Internet of Things - Arduino

Tipkala

Upravljanje jednom svjetlećom diodom

Što ćemo naučiti:

Korištenje varijable za pohranu vrijednosti

If-else naredba

Zadatak

Na Arduino spojite jedno tipkalo i jednu svjetleću diodu. Napišite program kojim ćete upravljati svjetlećom diodom na sljedeći način – kada je tipkalo pritisnuto neka dioda svijetli, a kada je tipkalo otpušteno neka dioda bude isključena.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;        
int Tipkalo = 10;

int StanjeTipkala;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(Tipkalo, INPUT_PULLUP); //postavi izvod Tipkalo (10) kao ulazni, pull-up
}

void loop() {
 StanjeTipkala=digitalRead(Tipkalo); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeTipkala
 if (StanjeTipkala==LOW){      //ako je tipkalo pritisnuto
  digitalWrite(LedCrvena, HIGH);  //uključi svjetleću diodu
 } else {              //inače
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi svjetleću diodu
 }

}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke