Internet of Things - Arduino

PWM

Upravljanje brzinom trčanja dioda

 Što ćemo naučiti:

Primjeniti For petlju za kontrolu brzine paljenja dioda

Zadatak

Spojite jedan potenciometar na izvod (A1) Arduina i četiri ledice sa otpornicima od pina (0 do 3).  Napravite program da se diode naizmjenično uključuju, okretanjem potenciometra mora se mijenjati brzina paljenja dioda, neka se uključuju jedna po jedna s desne na lijevu stranu.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za pulsno-širinsku modulaciju