Internet of Things - Arduino

Višebojne svjetleće diode

Upravljanje bojama tipkalima

Što ćemo naučiti:

Kako koristiti ugnježdene if uvjete

Kako koristiti varijable za postavljanje stanja izvoda

Zadatak

Nadogradite primjer „VIŠEBOJNE SVJETLEĆE DIODE – PRIMJER 1 – PROMJENA BOJA“ tako da na Arduino spojite 3 tipkala kojima ćete moći uključivati i isključivati svaki segment RGB diode. Svako tipkalo upravlja jednim segmentom. Pritiskom na tipkalo pojedini segment se uključuje ako je bio isključen i obratno.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;
int LedPlava = 8;        
int TipkaloCrvena = 10;
int TipkaloZelena = 11;
int TipkaloPlava = 12;

int StanjeCrvena = LOW;
int StanjeZelena = LOW;
int StanjePlava = LOW;


void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);       //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);       //postavi izvod LedZelena (7) kao izlazni
 pinMode(LedPlava, OUTPUT);       //postavi izvod LedPlava (8) kao izlazni
 pinMode(TipkaloCrvena, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod TipkaloCrvena (10) kao ulazni i aktiviraj pull-up
 pinMode(TipkaloZelena, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod TipkaloZelena (11) kao ulazni i aktiviraj pull-up
 pinMode(TipkaloPlava, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod TipkaloPlava (12) kao ulazni i aktiviraj pull-up
}

void loop() {
  //promjena stanja za crveni segment
  if (digitalRead(TipkaloCrvena)==LOW){ //ukoliko je pritisnuto TipkaloCrvena
   if (StanjeCrvena==LOW){       //ukoliko je prethodno crveni segment bio isključen
    StanjeCrvena=HIGH;        //uključi crveni segment
   } else {              //inače
    StanjeCrvena=LOW;         //isključi crveni segment
   }
  }
  
  //promjena stanja za zeleni segment
  if (digitalRead(TipkaloZelena)==LOW){ //ukoliko je pritisnuto TipkaloZelena
   if (StanjeZelena==LOW){       //ukoliko je prethodno zeleni segment bio isključen
    StanjeZelena=HIGH;        //uključi zeleni segment
   } else {              //inače
    StanjeZelena=LOW;         //isključi zeleni segment
   }
  }
  
  //promjena stanja za plavi segment
  if (digitalRead(TipkaloPlava)==LOW){ //ukoliko je pritisnuto TipkaloPlava
   if (StanjePlava==LOW){       //ukoliko je prethodno plavi segment bio isključen
    StanjePlava=HIGH;         //uključi plavi segment
   } else {              //inače
    StanjePlava=LOW;         //isključi plavi segment
   }
  }

  //postavljanje stanja na segmente
  digitalWrite(LedCrvena, StanjeCrvena); //postavi crveni segment u stanje LedCrvena
  digitalWrite(LedZelena, StanjeZelena); //postavi zeleni segment u stanje LedZelena
  digitalWrite(LedPlava, StanjePlava);  //postavi plavi segment u stanje LedPlava
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za višebojne svjetleće diode