Ulazni littleBits bitovi

Little Bits Smart Home Kit

Ulazni moduli

 

Ulazni moduli u littleBits kompletu omogućavaju detekciju neke pojave – pritisak, temperaturu, svijetlost, zvuk… Popis svih modula, te kratki opis i izgled pogledajte niže.

 

Button

Ovaj modul sadrži jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto daje signal prolazi kroz modul, a kada je otpušteno ne propušta signal.

 

Light sensor

Senzor mjeri količinu svijetlosti koja na njega upada i proporcionalno daje izlazni signal. Može reagirati na svijetlost ili na tamu.

 

Sound trigger

Ovaj modul detektira zvuk – kada je zvuk jači od postavljenog praga daje signal na izlazu, inače ne propušta signal.

 

Temperature sensor

Senzor za mjerenje temperature – pomoću number modula može prikazivati temperaturu i stupnjevima Celzijusovim ili u Fahrenheitima.