Tjelesna i zdravstvena kultura i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Skok šut – brojač

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo koristiti jednostavni brojač pogodaka i promašaja. Pritiskom na tipku A na micro:bitu bilježimo pogodak (u koš, gol). Pritiskom na tipku B bilježimo promašaj. Pritiskom na tipke A+B očitavamo rezultat (broj pogodaka i promašaja). Ovaj program učenici mogu koristiti kao brojač za bilo koju vrstu gađanja u neku metu.

Korištenje s učenicima

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Igre
 Tema Skok šut (R)
Ključne riječi bacanje
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo koristiti ovaj jednostavni brojač pogodaka i promašaja. Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu brojač koristiti na ove načine:

  • na redovnoj nastavi, kod gađanja u koš (K), u gol (R, N) ili nekog drugog gađanja u metu,
  • samostalno kod kuće, ako vježbaju gađanja.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program koji će nam poslužiti kao brojač pogodaka i promašaja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Usput naučimo raditi s varijablama: definiranje i promjena varijable. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  1. kada pritisnemo tipku A, micro:bit zabilježi pogodak, a kad pritisnemo tipku B, micro:bit zabilježi promašaj. Pritiskom na tipke A+B ispisuje se ukupni broj pogodaka i promašaja.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Iz skupine Basic  izaberemo on start naredbu. Sve naredbe koje stavimo unutar nje, pokrenut će se kad pokrenemo micro:bit.

Izradimo prvo varijable u koje ćemo pospremiti broj pritisaka na određeni gumb na microbitu. Potrebne su nam dvije varijable: pogodak i promašaj. U skupini VARIABLES kliknemo na MAKE A VARIABLE, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable pogodak te kliknemo na OK. Postupak ponovimo varijablu promašaj (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva). Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu VARIABLES, jedna od ponuđenih varijabli bit će pogodak i  promašaj.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to i ugnijezdimo je unutar naredbe on start. U njoj izvršimo izmjenu – kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu pogodak. Dupliciramo naredbu set item to (desnim klikom miša na naredbu) i varijablu pogodak  promijenimo u promašaj. Na ovaj smo način vrijednosti ovih dviju varijabli podesili na 0. Kad započnemo igru, pritiskom na gumb A ili B ćemo varijable pogodak i promašaj povećavati za 1 svakim pritiskom na određeni gumb.

Iz skupne Ulaz odaberemo naredbu ako je gumb A pritisnut.

Zatim iz skupine Variables odaberemo naredbu  change item by 1 i klikom na strelicu pored item odaberemo s popisa varijablu pogodak i ugnijezdimo naredbu unutar ako je gumb A pritisnut.

 

Iz grupe Osnovno odaberemo naredbu prikaži sličicu postavljamo ispod change pogodak by 1.

Pritiskom na strelicu pored slike srca u toj naredbi prikaži sličicu odabrat ćemo sličicu kvačice.

 

Ispod ćemo iz grupe Osnovno dodati  naredbu izbriši zaslon koju ćete pronaći ako pritisnete na More (više).

 

Duplicirat ćemo blok ako je gumb A pritisnut (desna tipka miša na bloku i odaberite Duplicate).

 

Na dobivenom bloku gumb A klikom na strelicu pored naziva gumba promijenite u B.

 

Promijenit ćemo ime varijable u promašaj, a sličicu kvačice u sličicu X.

 

Trebate dobiti ovakav blok:

 

Sada ćemo izraditi onaj dio programa koji će pritiskom na tipke A+B ispisati broj pogodaka i promašaja. Iz grupe Ulaz odaberite naredbu ako je gumb A pritisnut i ime gumba A promijenite klikom na strelicu pored u A+B.

 

Duplicirajte naredbu koja prikazuje kvačicu i ugnijezdite je unutar naredbe ako je gumb A+B pritisnut.

 

Iz grupe Osnovno odaberite naredbu prikaži broj 0 i postavite ispod naredbe koja prikazuje kvačicu.

 

Iz grupe Variables odaberite varijablu pogodak i umetnite je u naredbu prikaži broj u polje s 0.

 

Iz grupe Osnovno odaberite naredbe čekaj (ms)= 100 i broj 100 promijenite u 1500, tako da se slika zadrži na zaslonu 1,5 sekundu, a zatim dodajte naredbu izbriši zaslon koju ćete naći ispod natpisa OsnovnoMore (više).

 

Duplicirajte sljedeće naredbe:

  • prikaži sličicu i promijenite sličicu kvačice u sličicu X klikom na strelicu pored
  • prikaži broj=pogodak i varijablu pogodak promijenite u promašaj
  • čekaj (ms)=1500
  • izbriši zaslon

Dobit ćete ovakav blok naredbi:

 

I na kraju čitav program koji izgleda ovako:

 

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.

Creative Commons licenca
Djelo Skok – šut brojač, čiji je autor Dalia Kager , ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.
Bazirano na djelu koje se nalazi na https://izradi.croatianmakers.hr/project/skok-sut-brojac/.