Internet of Things - Arduino

Svjetleće diode

Semafor za automobile i pješake

Zadatak

Nadogradite model semafora iz prethodnog zadatka sa semaforom za pješake. Semafori moraju naizmjenično propuštati pješake i automobile. Pješacima će biti zeleno samo onda kada je automobilima crveno. U svim drugim slučajevima pješacima mora svijetliti crveno svijetlo.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

 

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za svjetleće diode