Internet of Things - Arduino

Svjetleće diode

Semafor za automobile i pješake

Zadatak

Nadogradite model semafora iz prethodnog zadatka sa semaforom za pješake. Semafori moraju naizmjenično propuštati pješake i automobile. Pješacima će biti zeleno samo onda kada je automobilima crveno. U svim drugim slučajevima pješacima mora svijetliti crveno svijetlo.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;        
int LedZuta = 7;
int LedZelena = 8;

int LedCrvenaP = 9;
int LedZelenaP = 10;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZuta, OUTPUT);    //postavi izvod LedZuta (7) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);   //postavi izvod LedZelena (8) kao izlazni

 pinMode(LedCrvenaP, OUTPUT);  //postavi izvod LedCrvenaP (9) kao izlazni
 pinMode(LedZelenaP, OUTPUT);  //postavi izvod LedZelenaP (10) kao izlazni
 
}

void loop() {
 //automobilima svijetli crveno, pješacima svijetli zeleno
 digitalWrite(LedCrvena, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, LOW);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedCrvenaP, LOW); //isključi crveno svijetlo za pješake
 digitalWrite(LedZelenaP, HIGH); //uključi zeleno svijetlo za pješake
 delay(3000);          //čekaj 3 sekunde

 //automobilima svijetle crveno i žuto, pješacima svijetli crveno
 digitalWrite(LedCrvena, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, HIGH);  //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedCrvenaP, HIGH); //uključi crveno svijetlo za pješake
 digitalWrite(LedZelenaP, LOW); //isključi zeleno svijetlo za pješake
 delay(1000);          //čekaj 1 sekundu

 //automobilima svijetli zeleno, pješacima svijetli crveno
 digitalWrite(LedCrvena, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, LOW);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, HIGH); //uključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedCrvenaP, HIGH); //uključi crveno svijetlo za pješake
 digitalWrite(LedZelenaP, LOW); //isključi zeleno svijetlo za pješake
 delay(3000);          //čekaj 3 sekunde

 //automobilima svijetli žuto, pješacima svijetli crveno
 digitalWrite(LedCrvena, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, HIGH);   //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, LOW); //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedCrvenaP, HIGH); //uključi crveno svijetlo za pješake
 digitalWrite(LedZelenaP, LOW); //isključi zeleno svijetlo za pješake
 delay(1000);          //čekaj 1 sekundu
}

 

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za svjetleće diode