Tjelesna i zdravstvena kultura i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Pedometar – brojimo korake

Učenicima objasnimo važnost kretanja za zdravlje i kako mogu, znajući pređeni broj koraka, odrediti jesu li se dovoljno kretali ili trebaju još jednu šetnju. Uređaj odmah po uključenju počne brojiti korake. Ponovnim pokretanjem možemo početi brojiti korake od početka. U bilo kojem trenutku možemo vidjeti broj prijeđenih koraka. Učenici mogu uspoređivati svoje rezultate. Na kraju sata možemo zbrojiti korake cijelog razreda.

Korištenje s učenicima

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Kretanje
 Tema Brojanje koraka, važnost kretanja za zdravlje
Ključne riječi Kretanje, zdravlje
Ideja i izrada materijala Vlado Lendvaj

Učenicima objasnimo važnost kretanja za zdravlje i kako mogu, znajući prijeđeni broj koraka, odrediti jesu li se dovoljno kretali za danas, ili trebaju otići u još jednu šetnju.

Možemo odabrati različita trajanja mjerenja i različit intenzitet kretanja te uspoređivati broj koraka. Također, znajući dužinu pojedine staze, možemo vidjeti koliko je kojem učeniku potrebno da je prođe.

Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da poslije nastave mjere koliko koraka naprave dok ne dođu kući, te koliko koraka naprave za obavljanje redovnih dnevnih aktivnosti, npr. odlazak u trgovinu.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Pomoću jednostavnog programa za micro:bit izbrojat ćemo broj napravljenih koraka i tako vidjeti jesmo li se dovoljno kretali, ili trebamo u još jednu šetnju.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Za početak napravimo varijablu koraci. To se radi tako da kliknemo na grupu blokova Variables, i odaberemo Make a Variable.

U prozoru koji nam iskoči, napišemo ime varijable.

Blok set item to 0 odvučemo u blok on start.

U padajućem izborniku item zamijenimo s koraci.

Iz grupe naredbi Input izvučemo on shake.

Iz Variables izvučemo change item by 1 i stavimo ga unutar bloka on shake.

Item zamijenimo varijablom koraci.

Iz grupe naredbi Basic izvučemo show number i stavimo unutar on shake.

Izvučemo varijablu koraci.

Stavimo je unutar show number.

Ovime završavamo programiranje.

I to je to! Program prebacite na micro:bit, priključite baterije, pričvrstite micro:bit na tenisicu ili nogavicu i poigrajte se brojeći korake!

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.