Pametni kokošinjac

CTK Rijeka

Ljudi koji imaju domaće životinje, moraju stalno biti uz njih kako bi se brinuli o njima. Imaju problem ako moraju otići od kuće na više dana. Ljudi koji žive u gradu, a imaju vikendicu na selu, ne mogu imati domaće životinje koje bi željeli. Zato sam osmislila pametni kokošinjac. Pametni kokošinjac potpuno zamjenjuje čovjeka u dnevnoj brizi o kokošima i obavještava ga o stanju kokoši.

Video snimka

Izrada projekta

Kokošinjcu se može otvoriti krov te unutrašnjost izgleda ovako. Unutra se nalaze Ultrazvučni senzor na vrhu hranilice, dva servo motora, senzor temperature i vlage, senzor za svjetlost, dvije LED-ice koje predstavljaju grijalicu i ventilator, te MKR1000 koji upravlja cijelim radom.

Projekt ima tri različita napajanja. MKR1000 se napaja putem USB kabela s računala ili punjača za mobitel. Sva ostala elektronika se napaja posebno da ne preoptereti MKR1000. Dodatni ispravljač nam daje 5V za napajanje nekih senzora. Na pokusnoj pločici je sklop za pretvaranje 5V u 3,3V koji je potreban za ostale senzore.

Kokošinjac ima klizna vrata koja se pomiču gore dolje po drvenim štapićima pomoću servo motora. S obje strane vrata nalaze se rampe ispod kojih su RFID senzori. Kokoš mora prijeći preko njih kako bi izašla ili ušla, a na nozi ima RFID prsten. Senzori očitavaju svaki prolazak kokoši. Ako odaberemo automatsko otvaranje vrata, vrata će se sama otvarati i zatvarati kako bi propustila kokoši. Kokošinjac mjeri jačinu svjetla vani, i ako je vani mračno onda neće pustiti kokoš da izađe, već samo da uđe. Ako isključimo automatska vrata, onda možemo sami putem mobitela otvarati i zatvarati vrata, a na mobitelu vidimo koja je kokoš vani, a koja unutra.

Hranilica se sastoji od vertikalnog spremnika za hranu koji ima otvor na prednjoj strani kokošinjca. Otvor je blokiran diskom koji na jednom mjestu ima urezani otvor. Servo motor upravlja okretanjem diska. Kada se disk okrene tako da se otvor na disku poklopi s otvorom na spremniku za hranu, hrana ispada u dvorište.

Na vrhu spremnika za hranu je ultrazvučni senzor udaljenosti. On odašilje ultrazvučni impuls koji putuje prema hrani u spremniku i odbija se natrag u senzor. Mjeri se koliko je vremena prošlo do povratka i tako izračunava udaljenost do hrane. Nakon toga se ta udaljenost pretvara u stupanj popunjenosti spremnika koji se u postocima prikazuje na mobitelu.

Mobilna aplikacija

Blynk aplikacija se sastoji od 12 widgeta. Njihova imena su: vrata, koka, pijevac, svjetlo, auto vrata, količina, hrana, vlaga, ventilator, auto temp, temperatura, grijalica. Button vrata otvara ili zatvara vrata na kokošinjcu, a ako su se vrata sama otvorila ili zatvorila onda nam to prikazuje. LED widgeti koka i pijevac prikazuju koji od njih je vani, a koji unutra. Kada bi imali više kokoši, samo bi dodali još ovakvih widgeta. Labeled value svjetlo pokazuje jačinu dnevne svjetlosti u postocima. Button auto vrata pokreće automatsko otvaranje vrata. Ako je uključeno, vrata su cijelo vrijeme zatvorena osim kada kokoši žele proći. Kada je isključeno, onda mi kontroliramo kada se vrata otvaraju ili zatvaraju. Labeled value količina prikazuje količinu hrane u spremniku u postocima. Button hrana iz hranilice izbacuje hranu. Labeled value widgeti vlaga i temperatura pokazuju vlagu i temperaturu zraka u kokošinjcu. Buttoni ventilator i grijalica uključuju ili isključuju grijanje i hlađenje kokošinjca. Button auto temp uključuje automatsko održavanje temperature. Ako temperatura padne ispod minimalne vrijednosti uključuje se grijalica. Ako poraste iznad maksimalne pali se ventilator. I jedno i drugo nam se prikazuje na odgovarajućim widgetima. Ako je između maksimalne i minimalne vrijednosti ne radi ni grijalica ni ventilator.

Shema projekta

Na pokusnoj pločici su spojena dva RFID senzora. Spojeni su na sljedeće pinove: SDA (prvi RFID) = 6, SDA(drugi RFID) = 7 RST(oba) = 11, SCK(oba) = 9, MOSI (oba) = 8, MISO(oba) = 10, GND = GND, VCC = 3.3 V . Ultrazvučni senzor je spojen na pinove 5 (trigger) i 4 (echo) i na 5 V. DHT senzor je spojen na pin 3 i na 5 V i GND. Senzor svjetla spojen je na pin A1, na GND i na 5 V. Svjetleće diode su spojene na pinove 0 i 1. Na pokusnoj pločici se nalazi sklop koji 5 V pretvara u 3 V radi potrebe RFID-a. Servo motor koji otvara vrata je spojen na pin 13, na GND i 5 V, a servo koji otvara hranilicu je spojen na pin 12.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt je izradila Nika Bošnjak uz mentorstvo Ivane Žužić iz CTK Rijeka.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti