Internet of Things - Arduino

Svjetleće diode

Naizmjenično blinkanje dviju dioda

Što ćemo naučiti:

Kako se izvršava program mikrokontrolera

Možemo li istovremeno napraviti dvije radnje u kodu

Zadatak

Na Arduino spojite dvije svjetleće diode – jednu crvenu i jednu žutu, koristeći izvode 6 i 7. Napravite program da se diode naizmjenično uključuju. Na početku neka bude crvena uključena, a žuta isključena na pola sekunde, a nakon toga neka bude crvena isključena, a žuta uključena na pola sekunde i neka se to ponavlja.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

 

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za svjetleće diode