Internet of Things - Arduino

Svjetleće diode

Naizmjenično blinkanje dviju dioda

Što ćemo naučiti:

Kako se izvršava program mikrokontrolera

Možemo li istovremeno napraviti dvije radnje u kodu

Zadatak

Na Arduino spojite dvije svjetleće diode – jednu crvenu i jednu žutu, koristeći izvode 6 i 7. Napravite program da se diode naizmjenično uključuju. Na početku neka bude crvena uključena, a žuta isključena na pola sekunde, a nakon toga neka bude crvena isključena, a žuta uključena na pola sekunde i neka se to ponavlja.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;
int LedZuta = 7;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZuta, OUTPUT);    //postavi izvod LedZuta (7) kao izlazni
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 digitalWrite(LedCrvena, HIGH); //postavi izvod LedCrvena u log. st. visoko - uključi diodu
 digitalWrite(LedZuta, LOW);   //postavi izvod LedZuta u log. st. nisko - isključi diodu
 delay(500);           //čekaj 500 milisekundi
 digitalWrite(LedCrvena, LOW);  //postavi izvod LedCrvena u log. st. nisko - isključi diodu
 digitalWrite(LedZuta, HIGH);  //postavi izvod LedZuta u log. st. visoko - uključi diodu
 delay(500);           //čekaj 500 milisekundi
}

 

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za svjetleće diode