Nagradni natječaj: Digitalna igra(čka)

Generacija Now

IRIM otvara nagradni kreativni natječaj u sklopu projekta Generacija Now.

Tema natječaja je Digitalna igra(čka), a natječaj traje od 5. prosinca 2019. do 10. veljače 2020.

Na natječaj se mogu prijaviti sve ustanove uključene u projekt Generacija Now te ostale ustanove koje imaju potrebnu opremu za izradu projektnog rada.

Tema, oprema i kratki opis

Tema natječaja je Digitalna igra(čka).

Ideja je da učenici osmisle projekt na zadanu temu te ga izrade koristeći komponente iz kompleta opreme koje su dodijeljene ustanovama. Možete kreirati bilo kakav projekt vezan na temu igre, društvene igre ili igračke, tako da stvorite neku novu igru/igračku ili dodatne nove funkcionalnosti/zanimljivosti nekoj postojećoj.

Dobna skupina od 1. do 4. razreda OŠ za realizaciju projekta koristi dobiveni Neuron komplet, a dobne skupine od 5. do 8. razreda OŠ i od 1. do 4. razreda SŠ koriste Arduino komplete i dodatne DFRobot komponente.

Sudjelovanje u natječaju

Učenici realiziraju projekt u timovima u svojim ustanovama. Jedan tim se sastoji od 2 do 4 učenika i njihovog mentora. Iznimno, tim može biti sastavljen samo od jednog učenika i jednog mentora.

Svaka ustanova na natječaj može prijaviti neograničen broj timova i svaki tim može prijaviti neograničen broj radova. Jedan mentor može mentorirati neograničen broj timova. U svakoj dobnoj skupini dodjeljuje se  nagrada za  najbolji rad ili priznanje za izdvojeni rad.

Za sve sudionike natječaja izdvojit ćemo istaknute radove, a najbolje ćemo i nagraditi. Broj nagrađenih i izdvojenih radova po dobnim skupinama predviđen je na sljedeći način:

Kategorija: 1. - 4. razred osnovne škole

Broj nagrađenih radova: 1

Broj izdvojenih radova: 1

Kategorija: 5. do 8. razred osnovne škole

Broj nagrađenih radova: 1

Broj izdvojenih radova: 2

Kategorija: srednja škola

Broj nagrađenih radova: 1

Broj izdvojenih radova: 2

Kategorija: ostale ustanove (osnovne i srednje škole te ustanove koje rade s učenicima te dobi)

Broj nagrađenih radova: 1

Broj izdvojenih radova: 1

*U kategoriji ostalih ustanova (osnovne i srednje škole te ustanove koje rade s učenicima te dobi) očekujemo minimalno 10 radova kako bi kategorija bila važeća.

Prijava

Prijava je vrlo jednostavna. Upute i obrazac za prijavu na natječaj se nalaze ovdje.

Neovisno o kategoriji za koju se tim prijavljuje potrebno je uz prijavu priložiti kvalitetnu videoprezentaciju projekta (do maksimalno 3 minute trajanja), opis projekta i nekoliko slika koja najbolje predstavljaju Vaš rad. Timovi od 1. do 4. razreda osnovne škole prilikom prijave radova, uz prezentacijski dio prijave, prilažu screenshot kôda za Neuron, ako ga rad sadrži, dok timovi koji koriste Arudino opremu za izradu rada trebaju priložiti Arduino kôd te screenshoot i pojašnjenje mobilne aplikacije za kontrolu Arduina.

Pri ocjenjivanju, povjerenstvo će posebno gledati kvalitetu videoprezentacije (prikaz rada), inovativnost, kreativnost, tehničku izvedbu i kvalitetu dokumentacije projekta.

Svoje projekte možete prijaviti do 10. veljače 2020. do 23:59.

Nagrade

Najbolji timovi osvojit će prigodne vrijedne nagrade za svoju ustanovu!

Kategorija: 1. do 4. razred osnovne škole
Nagrade: uređaj micro:bit i Inventor’s Kit za svakog člana tima i mentora
Kategorija: 5. do 8. razred osnovne škole
Nagrade: MAKERphone za svakog člana tima i mentora
Kategorija: srednja škola
Nagrade: MAKERphone za svakog člana tima i mentora
Kategorija: ostale ustanove (osnovne i srednje škole te ustanove koje rade s učenicima te dobi)
Nagrade: MAKERphone za svakog člana tima i mentora

Rezultate objavljujemo sredinom veljače na web i FB stranici Croatian Makersa.

Drugi IRIM-ovi natječaji i pristigli projekti