Internet of Things - Arduino

Svjetleće diode

Model semafora

Zadatak

Napravite model semafora za automobile. Na Arduino spojite tri svjetleće diode – crvenu, žutu i zelenu, na izvode 6, 7 i 8. Semafor mora raditi kako inače rade semafori u prometu. Na početnu neka bude uključeno crveno svijetlo na tri sekunde. Potom neka svijetle crveno i žuto zajedno jednu sekundu. Nakon toga neka svijetli zeleno tri sekunde. Naposlijetu, neka svijetli samo žuto na jednu sekundu i neka se ciklus ponavlja ispočetka.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;
int LedZuta = 7;
int LedZelena = 8;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZuta, OUTPUT);    //postavi izvod LedZuta (7) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);   //postavi izvod LedZelena (8) kao izlazni
}

void loop() {
 //svijetli crveno 3 sekunde
 digitalWrite(LedCrvena, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, LOW);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 delay(3000);          //čekaj 3 sekunde

 //svijetle crveno i žuto 1 sekundu
 digitalWrite(LedCrvena, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, HIGH);  //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 delay(1000);          //čekaj 1 sekundu

 //svijetli zeleno 3 sekunde
 digitalWrite(LedCrvena, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, LOW);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, HIGH); //uključi zeleno svijetlo
 delay(3000);          //čekaj 3 sekunde

 //svijetli žuto 1 sekundu
 digitalWrite(LedCrvena, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, HIGH);  //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 delay(1000);          //čekaj 1 sekundu
}

 

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za svjetleće diode