Internet of Things - Arduino

Svjetleće diode

Model semafora

Zadatak

Napravite model semafora za automobile. Na Arduino spojite tri svjetleće diode – crvenu, žutu i zelenu, na izvode 6, 7 i 8. Semafor mora raditi kako inače rade semafori u prometu. Na početnu neka bude uključeno crveno svijetlo na tri sekunde. Potom neka svijetle crveno i žuto zajedno jednu sekundu. Nakon toga neka svijetli zeleno tri sekunde. Naposlijetu, neka svijetli samo žuto na jednu sekundu i neka se ciklus ponavlja ispočetka.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

 

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za svjetleće diode