micro:bit

u razrednoj nastavi

Dragi učiteljice i učitelji,
na ovoj stranici nalaze se edukacijski materijali podijeljeni prema nastavnim predmetima razredne nastave.

Pročitajte opis programa i isprobajte ih na simulatoru te ih preuzimite za korištenje u nastavi.

Kviz uz micro:bit

Kviz na nastavi uz micro:bit
Autor programa: Josip Jurić

Preuzmite program kojim možete na nastavi održati kviz korištenjem micro:bitova. Program je univerzalan i može se koristiti na svakom nastavnom predmetu.

Kliknite za upute i preuzimanje programa.

Matematika

Zbrajanje brojeva do 8
Autorica programa: Dalia Kager

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno zbrojiti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se zbroj brojeva.

Gotov program preuzmite ovdje.

Oduzimanje brojeva do 8
Autorica programa: Dalia Kager

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno oduzeti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se razlika brojeva.

Gotov program preuzmite ovdje.

Zbrajanje brojeva do 1000
Autorica programa: Dalia Kager

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno zbrojiti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se zbroj brojeva.

Gotov program preuzmite ovdje.

Oduzimanje brojeva do 1000
Autorica programa: Dalia Kager

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno oduzeti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se razlika brojeva.

Gotov program preuzmite ovdje.

Množenje brojeva do 10
Autorica programa: Dalia Kager

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno pomnožiti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se umnožak.

Gotov program preuzmite ovdje.

Vrste kutova
Autorica programa: Dalia Kager

Pritiskom na tipku A prikaže se iznos kuta u stupnjevima.

Pritiskom na tipku B prikaže se vrsta zadanog kuta.

Gotov program preuzmite ovdje.

Opseg i površina pravokutnika
Autorica programa: Dalia Kager

Protresanjem micro:bita se nasumično dodijele brojevi za duljine stranica pravokutnika a i b.

Pritiskom na tipku A prikaže se duljina stranice a.

Pritiskom na tipku B prikaže se duljina stranice b.

Pritiskom na obje tipke istovremeno ispisuje se iznos opsega i površine pravokutnika.

Gotov program preuzmite ovdje.

Hrvatski jezik

Prikaz slova i riječi
Autorica programa: Marica Jurec

Pritiskom na tipku A za zaslonu se prikazuje slučajno odabrano slovo.

Pritiskom na tipku B prikazuje se slučajno odabrana riječ.

Ovim programom možete zadati učenicima da osmišljavaju nove riječi i rečenice prema slovima i riječima koje im pokaže micro:bit.

Gotov program preuzmite ovdje.

Prikaz velikih i malih slova
Autorica programa: Marica Jurec

Pritiskom na tipku A prikazuje se slučajno odabrano veliko slovo.

Pritiskom na tipku B prikazuje se slučajno odabrano malo slovo.

Gotov program preuzmite ovdje.

Vježbe za č/ć i ije/je
Autorica programa: Julija Vejić

Duljim pritiskom na tipku A bira se između vježbe za č/ć i vježbe za ije/je.

Duljim pritiskom na tipku B potvrđuje se izbor vježbe.

Vježba č/ć: na micro:bitu se ispisuju riječi u kojima je pritiskom na tipku A ili B potrebno odrediti pišu li se sa ć ili č. Tipka A = ć, tipka B = č.

Vježba ije/je: na micro:bitu se ispisuju riječi u kojima je pritiskom na tipku A ili B potrebno odrediti je li riječ napisana ispravno ili ne. Tipka A = ispravno, tipka B = neispravno.

U svakoj vježbi ispisat će se 10 riječi. Ovisno o brzini i točnosti odgovaranja, na kraju vježbe, ispisat će se zbroj osvojenih bodova.

Gotov program preuzmite ovdje.

Priroda i društvo

Termometar

Upotrijebite micro:bit na nastavi prirode i društva za praćenje temperature. Pritiskom na tipku B ispisuje se temperatura u stupnjevima Celzijevim.

Gotov program preuzmite ovdje.

Likovna i glazbena kultura

Micro:bit jelka kao ukras za božićno drvce
Autorica programa: Marlena Bogdanović

Micro:bit po pokretanju na svom ekranu pokazuje animaciju pahuljice i izvodi refren popularne božićne pjesme Zvončići koji je moguće čuti spajanjem micro:bita na mali zvučnik.

Na ovom linku se nalaze detaljne upute kako koristiti program s učenicima.

Gotov program preuzmite ovdje.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Pedometar – brojač koraka

Upotrijebite micro:bit kao pedometar. Pričvrstite micro:bit na tenisice učenika. Kako učenici budu hodali, micro:bit će detektirati pokret i pritom brojati njihove korake.

Gotov program preuzmite ovdje.

Igre s micro:bitom

Kviz

Učenik odabire odgovor na pitanje pritiskom na tipke na micro:bitu.

Tipka A: prikaže se slovo A. Tipka B: prikaže se slovo B. Tipke A i B zajedno: prikaže se slovo C.

Protresanjem micro:bita izbriše se odgovor sa zaslona.

Gotov program preuzmite ovdje.

Igra – kamen, škare ili papir
Ideja za program prilagođena prema materijalu Rock Paper Scissors.

Protresanjem micro:bita na zaslonu se prikazuje slučajno odabrana sličica kamena, škara ili papira.

Gotov program preuzmite ovdje.

Igrača kockica
Ideja za program prilagođena prema materijalu Dice roll activity.

Protresanjem micro:bita na ekranu se prikaže nasumičan broj točkica (od 1 do 6).

Gotov program preuzmite ovdje.

Dodatni izvori

Micro:bit i matematika

Na web portalu Matematika na dlanu koji je izradila Antonija Horvatek, nalaze se materijali za korištenje micro:bita u nastavi matematike. Na poveznici Micro:bit i matematika možete pronaći različite primjere i programe za vježbanje matematičkih zadataka korištenjem micro:bita. Materijali su raspoređeni po razredima. Svaki materijal sadrži detaljan opis, kratke upute za rad te gotov program koji možete preuzeti.

Školski portal

Na Školskom portalu – Micro:bit kutak možete pronaći jednostavne i zanimljive materijale za nastavu hrvatskog jezika, matematike, prirode i društva, glazbene i likovne te tjelesne i zdravstvene kulture.