Glazbena kultura i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Ljestvice

Naučite kako možete micro:bit koristiti slušanje ljestvica, pjevanje glazbene abecede i/ili solmizacijsko pjevanje. Program radi tako da odabirom tipke A na micro:bitu biramo ljestvicu (D dur, G dur, h mol, F dur, e mol ili d mol) čije se ime ispisuje na zaslonu, a odabirom tipke B micro:bit reproducira odabranu ljestvicu uzlazno, preko slušalica koje smo prethodno spojili prema uputi. Odabirom tipki A+B odabrana ljestvica se reproducira silazno.

Korištenje s učenicima

Predmet Glazbena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i  2.
Nastavna cjelina Izvođenje glazbe i glazbeno pismo
 Tema Glazbeno pismo
Ključne riječi snizilice, povisilice, durske i molske ljestvice
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Nakon obrade snizilice i povisilice te ljestvica koje sadrže snizilicu ili povisilicu (durske ili molske), ovaj program možete koristiti za slušanje ljestvica, pjevanje glazbene abecede i/ili solmizacijsko pjevanje. Prema vrsti glasa pojedinog učenika ljestvicu možete postaviti u višu ili nižu oktavu.

  • Na redovnoj nastavi – za vježbanje sluha, pjevanje glazbene abecede i/ili solmizacije – na satu obrade, ponavljanja i vježbanja.
  • Kod kuće – učenici mogu kod kuće vježbati pjevanje glazbene abecede, uočavati razliku između durskih i molskih ljestvica, a mogu i izmijeniti program tako da ljestvicu prebace u neku drugu oktavu i slično.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo vježbati znanje o tonskim ljestvicama sa snizilicama i povisilicama. Usput naučimo raditi s varijablama i petljom if-then-else: definiranje varijable. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • odabirom tipke A na micro:bitu biramo ljestvicu (D dur, G dur, h mol, F dur, e mol ili d mol) čije se ime ispisuje na zaslonu
  • odabirom tipke B micro:bit reproducira odabranu ljestvicu uzlazno, preko slušalica koje smo prethodno spojili prema uputi
  • odabirom tipki A+B odabrana ljestvica se reproducira silazno

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

1.

Iz skupine Input  izaberemo naredbu on button A pressed.

 

2.

Sada ćemo izraditi varijablu pomoću koje ćemo odabrati željenu ljestvicu i reproducirati je putem slušalica. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable value te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će i value.

3.

U skupini Variables izaberemo naredbu change item by 1 i ugnijezdimo je unutar naredbe on button A pressed. U njoj izvršimo izmjenu – kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu value. Kada budemo pritiskali gumb A, pojavljivat će se nazivi ljestvica koje možemo reproducirati.

4.

Kreirajmo sada dio programa koji će ispisati naziv jedne od ljestvica: G dur, F dur, D dur ili e mol, h mol i d mol (u programu ćemo ispisati samo slovo imena ljestvice radi lakšeg snalaženja – G, F, D – za durske te  e, h i d za molske ljestvice).

Dodajemo uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN.

6.

Naredba IF –ispituje da li je vrijednost varijable value jednak 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti 0 = 0  umetnite varijablu value  koju ćete pronaći u grupi Variables,

a vrijednost druge 0 promijenite upisom u broj 1.

Sada želimo da, ako odabrana vrijednost bude 1, program ispiše ime prve ljestvice na zaslonu micro:bita. Iz grupe Basic odabiremo naredbu prikaži znakovni niz  Hello i umetnemo je ispod naredbe IF, a pored THEN i umjesto „Hello“ pišemo veliko tiskano G.

7.

Sada ćemo proširiti IF-THEN (ako – onda) petlju klikom na plavi kotačić u naredbi if-then kako bismo dodali dio naredbe ELSE IF (inače). Kako bismo uštedjeli vrijeme, odmah ćemo dodati onoliko else if naredbi koliko nam još nedostaje da ispišemo imena preostalih 5 ljestvica i na kraju dodajemo naredbu else koja će nam omogućiti vraćanje na početak „izbornika“ s ljestvicama.

Dovucite dio else if iz lijeve u desnu stranu oblačića i smjestite ga ispod naredbe if, ponavljajte 5 puta.

Klikom na kotačić ćete zatvoriti oblačić.

8.

Sada ćemo koristiti mogućnost dupliciranja. Klikom odaberite blok jednakosti value = 1 i na njemu pritisnite desnu tipku miša te odaberite naredbu DUPLICATE iz izbornika.

Duplicirani blok umetnite pored sljedeće naredbe IF i broj jedan promijenite u broj 2.

Sada duplicirajmo naredbu koja prikazuje ime ljestvice show string G na isti način: lijeva tipka miša i odabir naredbe DUPLICATE.

U naredbi slovo G promijenite u slovo D te naredbu umetnite pored THEN.

 

9.

Ponavljajte sve iz koraka 8 dok u programu ne bude omogućen odabir između svih ljestvica: G, D, F, h, d i e (ne zaboravite mijenjati brojeve u bloku jednakosti tako da idu sve do 6!). Vaš program trebao bi izgledati ovako nakon što korak 9. ponovite još 4 puta.

10.

Posljednja naredba ELSE poslužit će nam da obrišemo zaslon i vratimo se na početak izbornika. Iz grupe Basic  – MORE odaberite naredbu clear screen i umetnite je pored naredbe ELSE.

11.

Zatim  iz grupe Variables odaberite naredbu  i klikom na strelicu pored item odaberite varijablu value.

Ako ste pažljivo pratili uputu, trebali biste dobiti ovakav blok naredbi:

Sada imamo dio programa koji nam omogućuje biranje jedne od ljestvica. Sada trebamo dio programa koji će pritiskom na tipku B reproducirati odabranu ljestvicu.

12.

Ponovno ćemo koristiti mogućnost dupliciranja – duplicirat ćemo cijeli blok on button A pressed zajedno sa svim naredbama.

13.

Dobit ćete kopiju bloka koja izgleda poluprozirno jer je nemoguće postaviti da se na isti gumb odvijaju dva različita događaja. Zato klikom na strelicu pored imena gumba A odaberite B.

Sada ćemo neke naredbe ukloniti iz bloka (pritiskom na lijevu tipku miša i povlačenjem u koš za smeće (stupac u kojem se nalazi popis naredbi po grupama)), redom:

sve naredbe s imenima ljestvica

i na kraju klikom na kotačić pored prve naredbe IF uklonite posljednju naredbu ELSE (iz oblačića je lijevom tipkom miša odvucite na lijevu stranu, na sivo područje oblačića).

Kad pritisnemo gumb B, želimo da micro:bit reproducira željenu ljestvicu kojoj smo pridružili određenu vrijednost varijable value pa ćemo pored naredbe ELSE IF dodati naredbe koje sviraju određene tonove koji skupa čine tu odabranu ljestvicu.

Iz grupe Music odaberite naredbu play tone Middle C for 1 beat

i umetnite je pored naredbe THEN te odaberite prvi ton ljestvice G dur:

Trajanje tona ostavite 1 beat (ili prema želji povećajte/smanjite).

 

Duplicirajte sada naredbu play tone Low G for 1 beat, promijenite notu i slažite naredbe jednu ispod druge dok ne dobijete sve tonove G dur ljestvice, uzlazno.

Nakon svih dosadašnjih koraka, ovaj blok bi trebao izgledati ovako:

Ponovite sve iz koraka 16. – duplicirajte naredbe play tone Low G for 1 beat

i složite sljedeću ljestvicu uzlazno. Pritom vodite računa da se vrijednost varijable value iz bloka on button B pressed slaže sa vrijednosti varijable value  iz bloka on button A pressed kako micro:bit ne bi reproducirao pogrešnu ljestvicu.

U ovom primjeru su vrijednosti jednake sljedećim ljestvicama:

value 1 = G dur                      value 2 = D dur                      value 3 = h mol

value 4 = F dur                       value 5 = e mol                       value 6 = d mol

Nakon svih koraka, blok on button B pressed izgledat će ovako:

Nakon što smo omogućili izbor ljestvica te uzlaznu reprodukciju odabrane ljestvice, želimo omogućiti i silaznu reprodukciju ljestvice.

Ponovno ćemo koristiti opciju dupliciranja te ćemo duplicirati blok on button B pressed. Gumb B promijenit ćemo klikom na strelicu u A+B.

18.

Sljedeći korak je da promijenimo redoslijed izvođena pojedine note kako bismo dobili silaznu ljestvicu. To ćete učiniti tako da posljednju notu  u nizu pomoću lijeve tipke miša primite i odvučete na prvo mjesto u nizu i to ponavljate sve dok ljestvica ne bude silazna.

Primjer za G dur:

Postupak ponovite dok sve ljestvice sada ne budu silazne, a konačni program izgledat će kao na slici ispod:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.