Hrvatski jezik i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Konjugacija glagola u 1., 2. i 3. licu jednine

Izradite program pomoću kojeg ćete kroz igru naučiti konjugirati glagole u jednini (program se može modificirati da ispisuje glagole u 1., 2. i 3. licu množine). Usput naučite raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if – then – else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost.

Program treba raditi tako da se protresanjem micro:bita  nasumičnim odabirom na zaslonu ispisuje glagol u 1., 2. ili 3. licu jednine. Odabirom tipke A bilježimo da je ispisan glagol u 1. licu, a odabirom tipke B bilježimo da je ispisan glagol u 2. licu. Odabriom tipki A+B bilježimo da je ispisani glagol u 3. licu. Okretanjem ekrana prema dolje ispisuju se pogotci za svako lice glagola.

Korištenje s učenicima

Predmet Hrvatski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Konjugacija glagola u prezentu
 Tema Konjugacija
Ključne riječi konjugacija, glagoli, prezent, jednina, množina
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati konjugaciju glagola u prezentu. U svojoj nastavi program možete koristiti individualno, u parovima (primjerice, učenik mora svom paru obrazložiti zašto je odabrao 1./2./3. lice: mogu se natjecati u paru; jedan učenik u paru ima program za konjugaciju u jednini, drugi učenik u množini pa se nakon nekog vremena zamijene i uspoređuju rezultat koji su ostvarili (tko je pogodio više glagolskih lica); ili možete složiti učenike slabijeg znanja s učenicima koji su savladali gradivo (učenje poučavanjem), kao pomoć u učenju).

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće,
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi,
  • Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom (obrada, ponavljanje),
  • Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo,
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru naučiti konjugirati glagole u jednini (program se može modificirati da ispisuje glagole u 1., 2. i 3. licu množine). Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if – then – else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje glagol u 1., 2. ili 3. licu jednine,
  • odabirom tipke A učenik bilježi da je ispisani glagol u 1. licu,
  • odabirom tipke B učenik bilježi da ispisani glagol u 2. licu,
  • odabirom tipki A+B učenik bilježi da je ispisani glagol u 3. licu,
  • okretanjem ekrana prema dolje ispisuju se pogotci za svako lice glagola.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE

Izradit ćemo 4 varijable – 1. rando koja će biti zadužena za izmjenu glagola na zaslonu, 2. ja  – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka glagola u 1. licu jednine,  3. ti  – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka glagola u 2. licu jednine i 4. on-ona-ono – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka glagola u 3. licu jednine.

Korak 1

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude rando  (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo rando. Ta varijabla služit će za izmjenu glagola na zaslonu.

Korak 2

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu ja koja će brojati koliko puta je odabran glagol u 1. licu jednine. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable ja (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo ja.

Korak 3

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo treću varijablu ti  koja će brojati koliko puta je odabran glagol u 2. licu jednine. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable ti (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo ti.

Korak 4

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo četvrtu varijablu on-ona-ono   koja će brojati koliko puta je odabran glagol u 3. licu jednine. U skupini Variables kliknemo na Make a variables, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable on-ona-ono  (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Varaibles, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo on-ona-ono.

Korak 5

U naredbu on start umetnemo naredbu set item to 0  i klikom na strelicu pored item odaberemo ja. Time smo micro:bitu rekli da, kad se program pokrene, varijabla ja počinje brojati od 0.

Korak 6

Koristit ćemo opciju dupliciranja – na blok naredbi koji želimo duplicirati kliknemo jedanput desnom tipkom miša (blok će se obrubiti žutom bojom) i iz skočnog prozora odaberemo opciju Duplicate.

Odabirom strelice pored naziva varijable ja, iz ponuđenog odaberemo varijablu ti.

Ponavljamo korak 6. i dupliciramo naredbu set ti to 0 te mijenjamo naziv varijable ti u varijablu on-ona-ono.

Kad se program pokrene, sve tri varijable će početi brojati od 0.

Korak 7

Sada ćemo izraditi dio programa koji će, nakon što protresemo micro:bit, ispisivati nasumičnim odabirom glagole u 1. 2. ili 3. licu jednine. Iz grupe Input umetnemo naredbu on shake. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

Korak 8

Podesit ćemo program tako da dodamo varijablu rando i naredbu pick random koje će nam omogućiti da program slučajnim odabirom ispiše jedan od svršenih ili nesvršenih glagola.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0 , umetnemo je u naredbu on shake te kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo varijablu rando.

Korak 9

Iz skupine Math odaberite naredbu pick random 0 to 4   i broj 4 promijenite u 5.

Zašto smo podesili pick random 0 to 5 ako imamo 6 glagola, tj. 6 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 6 glagola svaki puta kad protresemo micro:bit.

Korak 10

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok if – then i umetnite unutar naredbe on shake, ispod naredbe pick random.

Naredba if će prvo ispitati da li je vrijednost varijable rando jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu logičke  jednakosti 0 = 0 i ugnijezdite je u polje true u petlji if.

Korak 11

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu rando koju ćete pronaći u grupi Variables.

Korak 12

Ako je vrijednost varijable rando koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje then) pomoću naredbe show string Hello! iz grupe Basic ispisati prvi glagol na zaslonu (željeni glagol upišite umjesto teksta Hello!).

Korak 13

Sada trebamo proširiti petlju if – then, jer želimo ispisivati 6 glagola, a ne samo 1.  klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka if – then da bismo dodali else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else – if naredbi koliko glagola želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je 6 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if – then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program.

Naredba else if ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi glagol.

Korak 14

Sada ćemo koristiti opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu rando (tako štedimo vrijeme).

Korak 15

Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu show string i upisati drugi glagol po izboru.

Korak 16

Ponavljamo postupak iz koraka 13. i 14. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 6) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost rando varijable  (ide od 0 – 5) i upisati novi glagol!

Nakon ovih koraka trebate dobiti ovakav program.

Korak 17

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba A zabilježiti odabir glagola u 1. licu jednine u varijablu ja.  Iz grupe Input odaberite blok on buton A pressed.

Dodat ćemo i sličicu koja će poslužiti tomu da budemo sigurni da je micro:bit zabilježio pritisak na tipku A.

Iz grupe Basic odaberite naredbu show icon  i iz izbornika (pritiskom na strelicu pored sličice srca) odaberite sličicu za koju želite da se prikazuje na zaslonu – u ovom primjeru je to target.

Sljedeći korak je izrada dijela programa koji će, ako je slučajni broj rando jednak onom broju kojeg smo pridružili glagolu u 1. licu jednine, povećati varijablu ja za 1 (broji pogotke glagola u 1. licu jednine).

Korak 18

Unutar te naredbe, a ispod show icon, umetnemo naredbu if – then iz grupe Logic.

Korak 19

Iz grupe Logic također odaberemo naredbu 0 = 0  , umetnemo je u polje true.

 

U polje prve 0 umetnemo varijablu rando.

Korak 20

Iz grupe Variables odaberemo naredbu change item by 1  , klikom na strelicu pored item, istu promijenimo u ja te umetnemo pored naredbe then.

Korak 21

Sada trebamo proširiti petlju if – then, jer imamo 2 glagola u 1. licu jednine, a ne samo 1 i trebamo 2 slučajna broja.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka if – then otvaramo oblačić u kojem dodajemo else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else – if naredbi koliko ima pravilnih glagola u programu (u ovom primjeru dodano je 2 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if – then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program.

Korak 22

Koristit ćemo opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili jednakost, varijablu rando  i naredbu change ja by 1. (za opis postupka pogledaj korak 13. iz ove upute).

Korak 23

Ispod bloka if – then dodat ćemo naredbu clear screen  iz grupe naredbi Basic kako bismo obrisali zaslon.

Nakon ovih koraka, dio programa za bilježenje točnih pogodaka glagola u 1. licu jednine izgledat će ovako.

Svakim pritiskom gumba A, brojač broji broj pritisaka na gumb A ako se vrijednost varijable rando slaže s brojem pored glagola 1. licu jednine, i tada svoju vrijednost povećava za 1.

Korak 24

Sada trebamo izraditi dio programa koji će učiniti isto, ali za tipku B i glagole u 2. licu jednine.

Najbrži mogući način da to učinimo je dupliciranje svih naredbi koje se nalaze unutar on button A pressed.

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu on button A pressed. i odaberite Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran zato što se na jednom gumbu ne može postaviti više događaja.

Korak 25

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo B,  mijenjamo vrijednosti varijable rando prema onim vrijednostima koje smo pridružili glagolima u 2. licu jednine (2 i 5) te mijenjamo ime varijable ja u ti, jer sada brojimo pogotke glagola u 2. licu jednine.

Korak 26

Sada trebamo izraditi dio programa koji će učiniti isto, glagole u 3. licu jednine i za to ćemo koristiti tipke A+B.

Najbrži mogući način da to učinimo je dupliciranje svih naredbi koje se nalaze unutar on button A pressed.

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu on button A pressed. i odaberite Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran zato što se na jednom gumbu ne može postaviti više događaja.

Korak 27

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo A+B,  mijenjamo vrijednosti varijable rando prema onim vrijednostima koje smo pridružili glagolima u 3. licu jednine (1 i 4) te mijenjamo ime varijable ja u on-ona-ono, jer sada brojimo pogotke glagola u 3. licu jednine.

Na kraju, ostaje nam još da izradimo blok koji će prikazati rezultat (broj pogodaka glagola u 1., 2. i 3. licu jednine) kad micro:bit okrenemo ekranom prema dolje.

Korak 28

Iz grupe Input odaberite naredbu on button A pressed i A promijenite u screen down klikom na strelicu pored slova A.

Korak 29

Iz grupe Basic odaberite naredbu show string Hello!   te umjesto Hello! upišite riječ JA.

Korak 30

Dodat ćemo malu pauzu od 1,5 sekundi. Iz grupe Basic odaberite naredbu pause (ms) 100 i broj 100 promijenite u 1500.

 

Korak 31

Obrisat ćemo zaslon – iz grupe BasicMore odaberemo naredbu clear screen te ugnijezdimo u naredbu on screen down.

 

Korak 32

Sada ćemo prikazati broj pogodaka glagola u 1. licu jednine, tj. spremljene vrijednosti iz varijable ja. Iz grupe Basic odaberemo naredbu show number 0.

Korak 33

Umjesto 0 u naredbi show number umetnut ćemo varijablu ja iz grupe Variables.

Korak 34

Iz grupe Basic dodajte naredbu za pausu pause (ms) 100 i broj 100 promijenite u 1500 te naredbu za brisanje ekrana clear screen.

Korak 35

Sada želimo ispisati i pogotke glagola u 2. licu jednine pa ćemo duplicirati blokove koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jedan ispod drugog. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi show string  u TI i varijablu ja u ti kako bi se pročitala i ispisala vrijednost pogodaka glagola u 2. licu jednine.

Nakon izvršenih promjena, vaš blok bi trebao izgledati ovako.

Korak 36

Još nam preostaje ispisati i pogotke glagola u 3. licu jednine pa ćemo duplicirati blokove koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jedan ispod drugog, kao u prethodnom koraku. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi show string  u ON-ONA-ONO i varijablu ti u on-ona-ono kako bi se pročitala i ispisala vrijednost pogodaka glagola u 3. licu jednine.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.