Internet of Things - Arduino

Ispis vrijednosti na serijski monitor

Uvod – serijski monitor

Što ćemo naučiti:

Korištenje serijskog monitora

Serial Monitor je zaseban pop-up prozor koji djeluje kao terminal tj. komunicira primanjem i slanjem serijskih podataka između računala i MKR1000 Arduina. Serijski podaci mogu se obostrano slati preko USB-a, a sastoje se od binarnog koda niza 1 i 0-a.

Prilikom korištenja serial monitora bitno je da je Arduino preko USB-a priključen na računalo.
Da bi došli na serijski monitor potrebno je odabrati alati (tools) i zatim serijski monitor (serial monitor) će se pojaviti kao pop-up prozor.
U gornjem dijelu serijskom monitora možete slati naredbe, dok donja veća površina služi za prikaz dobivenih podataka sa Arduina. Ujedno u desnom donjem uglu može se mijenjati brzina slanja ili primanja podataka – kod Arduina je defaultna vrijednost od „9600 baud“.
Primjer 1. program ispisuje „Hello, world!“ na serijal monitor
Primjer 2. program ispisuje „Tik“ – „Tak“ svake sekunde i oponaša rad sata
Primjer 3. program ispisuje ime unutar rečenice i prebrojava broj slova unutar imena

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom