IoT Pametni grad

Udruga korisnika Wireless sustava Beli Manastir

U ovom projektu ćemo vam predstaviti našu viziju pametnog grada.
Parkiralište je koncipirano tako da pridonosi zaštiti i očuvanju okoliša i smanjivanju ispušnih CO2 plinova iz automobila kao i smanjenju potrošnje goriva.
Također smanjuje i vijeme potrebno da se nađe slobodno parkirno mjesto a time si smanjujemo vrijeme vožnje i štedimo si na vremenu.
Parkirališta se mogu spojiti nekoliko u jednu cijelinu mi ćemo prezentirati samo jedno koje može biti dio cijeline od 4,5,6 parkirališta.Nadzemno,podzemno ili na više katova opcija ima nekoliko.

Video snimka

Shema projekta

Na Arduino pločicu smo spojili servo LCD i za početak dva tipkala koji su poslije ostali za opciju manualnog upravljanja ako sustav prepoznavanja automobila ne radi te smo na njih spojili senzor koji očitava težinu u ovom slučaju automobila a koji je glavni za korištenje.
Nakon što vozač se približi rampi i senzor očita prisutnost automobila ,otvara rampu ukoliko ima dovoljno parkirnih mjesta ili ju ne otvara ako je sve zauzeto tj.ako nema slobodnih parkirnih mjesta.

Izrada projekta

A na displayu vozač može vidjeti količinu slobodnih ili zauzetih parkirnih mjesta a ukoliko ima slobodnih ne mora se nepotrebno voziti u potrazi za parkiralištem.

Time se štedi gorivo,smanjuje količina ispušnih plinova i smanjuje amortizaciju automobila.
A također smanjuje i svoje vrijeme te se može bolje organizirati.

Parkirališnu rampu otvara senzor težine ugrađen u asfalt( papir na diorami) koji otvara i zavara rampu parkirališta.Također smo ostavili i opciju manualnog otvaranja i zatvaranja u slučaju mogućeg kvara ili sličnih problema a putem tipkala te opciju ukoliko je primjerice parkiralište privatno ili rezervirano da korisnici sami otvaraju rampu putem mobilne aplikacije ili ako je naplatno da dobiju informacije o
slobodnim ili zauzetim parkirirnim mjestima.Također ako je naplatno parkiralište sustav može nadograditi da mjeri vrijeme i nakon toga vrši naplatu parkiranja.

U smjeru zaštite okoliša i uštedi energije napravili smo i rasvjetu koja se pali samo kada padne količina svijetla na minimum za osvjetljenje te se time štedi električna energija i automatizira proces kontrole ulične rasvjete a time štedi energija i vodi se briga o zaštiti okoliša.I nju je također moguće koristiti putem mobilne aplikacije te zadavati dodatne parametre kao što su vrijeme paljenja i gašenja,količinu svjetla na kojoj se rasvjeta upali ili ugasi a sve u što većoj energetskoj učinkovitosti sustava.

Shema spajanja je jednostavna pošto smo na fotosenzor spojili led lanpice preko Arduina a pomožu kojega je moguće mjenjati parametre paljenja i gašenja kao i upravljati na daljinu.

Također smo u projekt pridodali i semafor koji signalizira automobilima da moraju stati na obilježenom pješačkom prijelazu nakon što pješak pritisne tipkalo ili nakon što program sam izvrti petlju paljenja i gašenja semafora po zadanim parametrima.

Semafor ima i zvučno upozorenje za osobe slabog i oštećenog vida koji ih upozorava na vrijeme rada semafora za pješake a da mogu pratiti cikluse palljenja u gašenja zelenog svijetla te tako sigurno prijeću pješački prijelaz. Spajanje je vrlo jednostavno jer se svaka ledica spoji na svoj izlaz, kao i tipkalo i buzzer.Programski se sve poveže napiše petlja koja se vrti ili ako se pritisne tipkalo se pokreće podprogram za pješake.

Cijeli sustav zajedno je spojen na bateriju koja napaja pojedinačno parkiralište,semafor i rasvjetu a puni se putem mini solarnih kolektora koji su spojeni na bateriju pa tako sustav može biti neovisan o električnoj energiji za samostalni rad ili pričuvni rad ako nestane električne energije ovisno kako je spojen i koje su potrebe na određenim lokacijama.Za to smo koristili dodatni modul za punjenje putem solara za Arduino.

Arduino program

/*
*/

#include 
#include
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);//connected to RS,EN,D4,D5,D6,D7 of LCD display respectively
Servo myservo; // 

#define ServoM  7    //servo motor.
#define Exit   9     //Pin za izlazni senzor,tipkalo.
#define In    8     //Pin za ulazni senzor,tipkalo.
#define Pwr 6       //Dodatni pin za napajanje senzora(Ne spajajte servo na njega!)
#define Gnd 10       //Dodatno uzemljanje za senzore(Ne spajajte servo na njega!)
#define BarLow  90   //Najniža pozicija rampe.
#define BarUp   177    //Najvišlja pozicija rampe.
#define CAPACITY 7     //Broj parkirališnih mjesta.


void setup(){
 myservo.attach(ServoM);     // spajanje serva.
 lcd.begin(16,2);
 lcd.print("Space left for");
 pinMode(Gnd, OUTPUT);
 pinMode(Pwr, OUTPUT);
 pinMode(Exit, INPUT);      // Izlazni senzor 
 pinMode(In, INPUT);       // Ulazni senzor 
 digitalWrite(Gnd, LOW);
 digitalWrite(Pwr, HIGH);
 myservo.write(BarLow);     //Rampa u najnižoj poziciji
// delay(1000);
}

int Available= 7;          // Broj slobodnih parkirališnih mjesta

//================================================================
void loop(){
if (Available == 1){ //Ako je jedno mjesto slobodno
 lcd.clear();    //Očisti LCD
lcd.setCursor(1,0); 
lcd.print("Slobodno za");//Ispiši Slobodno za .
lcd.setCursor(0,1);    
lcd.print(Available);    //Ispiši koliko je mjesta slobodno
lcd.print(" auta");
}else{
if (Available >= 1){
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Slobodno za");
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print(Available);
lcd.print(" auta");
}else{
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Nema");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("slobodnih mjesta!");
}
}


if(digitalRead(In)==1)   //Ako je ulazni senzor osjetio prisutnost automobila kod ulaska.
{
 if(Available != 0){   //Provjera slobodnih mjesta. 
  Available--;     //Izračun slobodnih mjesta iz memorije.
  myservo.write(BarUp); //Podiže rampu gore.
  delay(3000);     //Čeka 3 sec za prijelaz auta(može se mjenjati vrijednost).
  myservo.write(BarLow);//Spuštanje rampe.
  }
 }
if(digitalRead(Exit)==1)   //Ako je izlazni senzor osjetio prisutnost automobila kod izlaska.
{
 if(Available != CAPACITY){
  Available++;
  myservo.write(BarUp);
  delay(3000);
  myservo.write(BarLow);
  }
}
 delay(20);
}

You can download the Arduino program of this project ovdje.

Arduino lighting program can be downloaded ovdje.

You can download the Arduino semaphore program ovdje.

Autori

Projekt su izradili Dorotea Taslidžić i Bruno Taslidžić uz mentorstvo Daniela Taslidžića iz Udruge korisnika Wireless sustava Beli
Manastir .

Projekt je prijavljen na temu: Pametan grad.