Tjelesna i zdravstvena kultura i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Inicijalno provjeravanje motoričkih sposobnosti

Naučimo kako pomoću micro:bita napraviti test za procjenu brzine pokreta. Pritiskom na desnu tipku uključuje se odbrojavanje od 3 do 0 i provjeravanje može početi. Provjeravanje traje 15 sekundi pri čemu učenik mora što brže može, naizmjenično dodirivati centre okruglih ploča. Prilikom provjeravanja na ekranu se ispisuje 15 točkica koje predstavljaju sekunde koje prolaze. U slučaju da učenik nastavi izvoditi vježbu unatoč proteklom vremenu pojavljuje se X na ekranu microbita i dodiri se ne računaju. Pritiskom na lijevu tipku ispisuje se broj pravilnih dodira. Prilikom spajanja micro:bita s okruglim pločama spajaju se izlazi pomoću vodiča na GND i P0, dodirom GND i P0 zatvara se strujni krug i micro:bit to bilježi kao jedan dodir.

Korištenje s učenicima

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 5., 6., 7. i 8., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Inicijalno provjeravanje motoričkih sposobnosti
 Tema Tapping rukom
Ključne riječi Brzina, Snaga, Fleksibilnost
Ideja i izrada materijala Vedran Menđušić

Pomagala: daska dimenzija 140 x 30 cm na koju je zalijepljena okrugla metalna ploča promjera 20 cm, ploča je povezana sa GND izlazom micro:bita (centri ploča udaljeni su 61 cm), micro:bit s dva vodiča, školska klupa.

Svrha testa je procjena brzine pokreta.

  • Dasku na kojoj su okrugli krugovi postavimo na školsku klupu. Klupu treba prilagoditi prema visini učenika (klupa treba biti u razini dna prsne kosti učenika).
  • Prilikom provjere učenikove noge moraju biti podvučene pod klupu. Slabiju ruku postavlja na sredinu daske između okruglih ploča i dodiruju alufoliju ili metalnu ploču, a bolju ruku postavi na jednu od okruglih ploča.
  • Na zadani znak 3, 2, 1 na micro:bitu odbrojavanje počinje i boljom rukom učenik dodiruje centre okruglih ploča. Broje se dvostruki dodiri – svaki dodir obje ploče je jedan bod.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Pomoću programa za micro:bit izbrojat ćemo broj naizmjeničnih dodira.

Program se sastoji od 4 dijela.

  1. Odbrojavanje vremena
  2. Mjerenje vremena (15 sekundi) i grafički prikaz na microbitu
  3. Prikaz broja tapkanja
  4. Bilježenje ukupnog broja tapkanja

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Za početak napravimo 5 varijabli.

To se radi tako da kliknemo na grupu blokova Variables, i odaberemo Make a Variable.

U prozoru koji nam iskoči, napišemo ime varijable i tako ponovimo 5 puta za: BrojTapkanja, Odbrojavanje, Vrijeme, X, Y

Unutar forever petlje postavit ćemo uvjet pritisak na tipku B.

U grupi naredbi Logic pronađite “if then blok” i zalijepite ga u forever petlju kao što je prikazano na slici:

Prije nego što program započne s radom varijable moraju biti podešene na početne vrijednosti

Za varijablu odbrojavanje odabiremo vrijednost 3.

Pritiskom na tipku B varijable poprimaju vrijednosti kao što su prikazane na slici.

1.Odbrojavanje vremena

Za odbrojavanje vremena koristit ćemo repeat petlju, ona se nalazi u Loops grupi naredbi.

Vrijednost broja ponavljanja (repeat) postavit ćemo na 3.

Broj koji odbrojava mora nam se prikazati na micro:bitu, stoga u blok repeat postavljamo blok show number i ubacujemo varijablu Odbrojavanje.

Prilikom svakog ponavljanja (3 loop-a) vrijednost varijable odbrojavanje će se smanjivati za jedan, ujedno napravit ćemo kratku pauzu od 500 milisekundi tj. pola sekunde između odbrojavanja.

2. Mjerenje vremena (15 sekundi) i grafički prikaz na micro:bitu.

Prelazimo na drugi dio programa tj. na mjerenje vremena.

Potrebno postaviti novu vrijednost (1) za varijablu start, nju ćemo kasnije koristi u drugom potprogramu. Naredba clear screen koja se nalazi u podgrupi naredbi Basic izbrisat će nam brojeve iz prethodnog dijela i pripremiti program za prikaz.

Drugi dio programa sastoji se od broja ponavljanja u X i Y osi prikaza na micro:bit ledicama. Naime ledice su podijeljene kao u koordinatnom sustavu. Vrijednost X=0 i Y=0 predstavlja nam ledice u gornjem lijevom uglu, a vrijednosti X=4 i Y=4 u donjem desnom.

Iz grupe naredbi Loops odabiremo blok for index 0 to 4 i umjesto vrijednosti “index”  postavljamo Y, umjesto 4 broj 2.

Isto ponavljamo još jednom i umjesto vrijednosti index odabiremo X varijablu i upisujemo vrijednost “4”. Želimo da se ponavljanja prikažu na micro:bit ledicama s toga izabiremo blok plot i u područje X postavljamo varijablu X, a u područje Y varijablu Y.

Točkice na ekranu trebale bi se pojavljivati u točno određenom vremenu s toga ubacujemo blokove change – item kojeg postavljamo u varijablu vrijeme i radimo pauzu od 1000 milisekundi, tj. jedne sekunde.

3. Prikaz broja tapkanja

Na kraj potprograma postavljamo uvjet: kada vrijeme dostigne vrijednost 15, tada se broj tapkanja mora prikazati na micro:bit sučelju.

Program bi nam trebao izgledati ovako:

Slično ponavljamo i uz blok naredbu on button A pressed.

Varijablu “BrojTapkanja” ubacimo umjesto vrijednosti 0.

4. Bilježenje ukupnog broja tapkanja

Ovo je zadnji dio programa u koji će ujedno i bilježiti promjene koje se događaju prilikom dodira s okruglom pločom tj. na pinu P0.

Odaberemo on pin P0 pressed iz grupe naredbi Input.

A zatim spojimo s blokom “if then – else”.

Iz Logic dovučemo blok and i zalijepimo na mjesto true vrijednosti.

Na prazna mjesta iz grupe naredbe Logic ubacimo blokove veće, manje i jednako i ubacimo na prazna polja između and.

Umjesto nula ubacimo blokove varijabli start i vrijeme.

Svakim dodirom povećava se vrijednost varijable BrojTapkanja za 1, u slučaju da uvjet nije zadovoljen tj. da varijabla nije start jednaka jedan i varijabla vrijeme nije manja od 15 Varijabla Broj Tapkanja neće zabilježiti promjene nego će se pojaviti X na ekranu.

I na kraju izgled cijelog programa je:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.