Hrvatski jezik i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Glagolski pridjevi

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati razlikovanje glagolskog pridjeva radnog i glagolskog pridjeva trpnog. Protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje glag. pridjev radni / glag. pridjev trpni. Odabirom tipke A učenik bilježi da ispisani glagolski pridjev pripada u glag. pridjev radni. Odabirom tipke B učenik bilježi da ispisani glagolski pridjev pripada u glag. pridjev trpni. Odabirom tipki A+B ispisuje se rezultat – točno označeni radni i trpni glag. pridjevi.

Korištenje s učenicima

Predmet Hrvatski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Glagoski pridjevi
 Tema Glagoski pridjev radni, glagolski pridjev trpni
Ključne riječi glagolski pridjev: glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće,
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi,
  • Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom (obrada, ponavljanje),
  • Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo,
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati razlikovanje glagolskog pridjeva radnog i glagolskog pridjeva trpnog. U svojoj nastavi program možete koristiti individualno, u parovima (primjerice, učenik mora svom paru obrazložiti zašto je glag. pridjev označio kao trpni/radni – na taj način usvajaju pravilo prema kojem se razlikuju trpni i radni glag. pridjev; možete složiti učenike slabijeg znanja s učenicima koji su savladali gradivo (učenje poučavanjem), kao pomoć u učenju…)

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru naučiti razlikovati radni i trpni glagolski pridjev. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje glag. pridjev radni/ glag. pridjev trpni
  • odabirom tipke A učenik bilježi da ispisani glagolski pridjev pripada u glag. pridjev radni
  • odabirom tipke B učenik bilježi da ispisani glagolski pridjev pripada u glag. pridjev trpni
  • odabirom tipki A+B ispisuje se rezultat – točno označeni radni i trpni glag. pridjevi

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE Izraditi ćemo tri varijable – 1. slucajni-broj koja će biti zadužena za izmjenu glagola na zaslonu, 2. radni – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka pravilnih glagola i 3. trpni – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka nepravilnih glagola.  

1.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude slucajni-broj (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo slucajni-broj. Ta varijabla služit će za izmjenu glagola na zaslonu.

2.

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu radni koja će brojati koliko puta je odabran glagolski pridjev radni. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable radni (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo radni.

3.

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo treću varijablu trpni koja će brojati koliko puta je odabran glagolski pridjev trpni. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable trpni (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo trpni.

4.

Na radnu površinu (ukoliko je nema) dodati ćemo naredbu:

U naredbu on start umetnemo naredbu set item to= 0 i klikom na strelicu pored item odaberemo pravilni. Time smo micro:bitu rekli da, kad se program pokrene, varijabla radni počinje brojati od 0.

5.

Koristiti ćemo opciju dupliciranja – na blok naredbi koji želimo duplicirati kliknemo jednom desnom tipkom miša (blok će se obrubiti žutom bojom) i iz skočnog prozora odaberemo opciju Duplicate.

Odabirom strelice pored naziva varijable radni, iz ponuđenog odaberemo varijablu trpni.

Kad se program pokrene, varijable će početi brojati od 0.

 

6.

Sada ćemo izraditi dio programa koji će, nakon pokretanja micro:bita, ispisivati nasumičnim odabirom glagolski pridjev radni ili trpni. Iz grupe Input umetnemo on shake naredbu. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

 

7.

Podesiti ćemo program tako da dodamo varijablu slucajni-broj i naredbu pick random koje će nam omogućiti da program slučajnim odabirom ispiše jedan glagolski pridjev.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to=0, kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu slucajni-broj.

 

 

8.

Iz skupine Math odaberite naredbu pick random 0 to 4 i broj 4 promijenite u 5.

Zašto smo podesili pick random 0 to 5 ako imamo 6 glagola, tj. 6 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 6 glagolskih pridjeva svaki puta kad protresemo micro:bit.

9.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN i umetnite unutar naredbe ulaz na tresti, ispod naredbe:

Naredba IF  će prvo ispitati da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu logičke  jednakosti  0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

10.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu slucajni-broj koju ćete pronaći u grupi Variables.

11.

Ako je vrijednost varijable slucajni-broj koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz “Hello” iz grupe Osnovno  ispisati prvi glagolski pridjev na zaslonu (željeni glagolski pridjev upišite umjesto teksta Hello!).

12.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer želimo ispisivati 6 glagolskih pridjeva, a ne samo 1.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN otvorit ćemo oblačić da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko glagolskih pridjeva želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je ukupno 6).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobiti ćete ovakav program:

Naredba ELSE IF ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi glagolski pridjev.

13.

Sada ćemo koristiti opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu slucajni-broj (na taj način štedimo vrijeme).

14.

Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu prikaži znakovni niz i upisati drugi glagol po izboru.

15.

Ponavljamo postupak iz koraka 13. i 14. onoliko puta koliko glagolskih pridjeva želite (u ovom primjeru ih je 6) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost slucajnog-broja (ide od 0 – 5) i upisati novi glagolski pridjev!

Nakon ovih koraka trebate dobiti ovakav program:

16.

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba A zabilježiti odabir glagolskog pridjeva radnog u varijabli radni.  Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je gumb A pritisnut.

 

17.

Kako bismo uočili je li micro:bit zabilježio odabir tipke A, dodati ćemo iz grupe Osnovno naredbu prikaži sličicu i odabrati sličicu po izboru.

Sljedeći korak je izrada dijela programa koji će, ako je slučajni broj jednak onom broju kojeg smo pridružili glagolskom pridjevu radnom, povećati varijablu radni za 1 (broji točne pogotke glag. pridjeva radnih).

18.

Unutar naredbe ako je gumb A pritisnut umetnemo naredbu IF-THEN iz grupe Logic.

 

19.

Iz grupe Logic također odaberemo naredbu 0=0 i u polje prve 0 umetnemo varijablu slucajni-broj.

20.

Iz grupe Variables odaberemo naredbu change item by 1 , klikom na strelicu pored item, istu promijenimo u radni te umetnemo pored naredbe THEN.

21.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer imamo 3 glag. pridjeva radna, a ne samo 1.  Klikom na kotačić u lijevom kutu bloka IF-THEN otvorit ćemo oblačić da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko ima glag. pridjeva radnih u programu (u ovom primjeru dodano je 3 glag. pridjeva radna).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobiti ćete ovakav program:

22.

Koristit ćemo opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili jednakost, varijablu slucajni-broj i naredbu change pravilni by 1. (za opis postupka pogledaj korak 13. iz ove upute). Ne zaboravite pridružiti varijabli slucajni-broj onu vrijednost koja je pridružena glag. pridjevu radnom (brojevi 0,1 i 2).

Nakon ovih koraka, dio programa za bilježenje pogodaka glag. pridjeva radnih izgledat će ovako:

Svakim pritiskom gumba A, brojač „broji“ broj pritisaka na gumb A ukoliko se vrijednost varijable slucajni-broj slaže s brojem pored glag. pridjeva radnog, i tada svoju vrijednost povećava za 1.

23.

Sada trebamo izraditi dio programa koji će učiniti isto, ali za tipku B i glag. pridjev trpni.

Najbrži mogući način da to učinimo je dupliciranje svih naredbi koje se nalaze u ako je gumb A pritisnut.

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu ako je gumb A pritisnut i odaberite Duplicate.

Dobiti ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran jer jedan gumb ne može obaviti više radnji odjednom.

24.

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo B,  mijenjamo vrijednosti varijable slucajni-broj prema onim vrijednostima koje smo pridružili glag. pridjevima trpnim  (3, 4, 5) te mijenjamo ime varijable radni u trpni, jer sada brojimo pogotke nepravilnih glagola.

Na kraju, ostaje nam još da izradimo blok koji će prikazati rezultat (broj pogodaka glag. pridjeva trpnih i radnih= kad pritisnemo tipke A+B.

25.

Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je gumb A pritisnut i A promijenite u A+B klikom na strelicu pored slova A.

 

26.

Iz grupe Osnovno odaberemo naredbu prikaži znakovni niz Hello! i umjesto Hello! napišemo Pogotci:  te ugnijezdimo u naredbu ako je gumb A+B pritisnut.

 

 

27.

Duplicirajte naredbu prikaži znakovni niz Pogotci i promijenite Pogotci u radni.

 

 

28.

Dodat ćemo malu pauzu od 1 sekunde. Iz grupe OSNOVNO odaberite naredbu čekaj (ms) = 100 i broj 100 promijenite u 1000.

 

 

29.

Sada ćemo prikazati broj pogodaka pravilnih glagola, tj. spremljene vrijednosti iz varijable radni. Iz grupe Osnovno  odaberemo prikaži broj = 0 naredbu.

Umjesto 0 u naredbi prikaži broj umetnut ćemo varijablu radni iz grupe Variables.

30.

Ispod ćemo iz grupe Osnovno dodati naredbu čekaj (ms)=100 (broj 100 primijenite u 2000 – 2 sekunde)

 

 

Sada želimo ispisati i pogotke nepravilnih glagola pa ćemo duplicirati blokove (korak 13.) koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jednu ispod druge. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi prikaži znakovni niz u trpni i varijablu radni  u trpni kako bi se pročitala i ispisala količina pogodaka glag. pridjeva trpnih:

 

 

 

Nakon izvršenih promjena, vaš blok bi trebao izgledati ovako:

 

 

 

Cjelokupni program na kraju izgleda ovako:

 

 

 

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.