Glagolska lica

Uputa za učitelje

Glagolska lica

Zamišljeno je da ovaj program koristimo za uvježbavanje prezenta ili perfekta pravilnih i nepravilnih glagola.

Korištenje s učenicima

Predmet Njemački jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Prezent, perfekt
 Tema Konjugacije glagola
Ključne riječi glagolska lica, konjugacija, prezent, perfekt
Ideja i izrada materijala Dajana Vidaković

Zamišljeno je da ovaj program koristimo za uvježbavanje prezenta ili perfekta pravilnih i nepravilnih glagola.

Učenike se podijeli u dva tima. Svaki tim smisli i zapiše deset obrađenih glagola. Prvi tim šalje svog predstavnika, koji protresa micro:bit i tako dobiva glagolsko lice. Drugi tim mu zadaje glagol koji tada treba konjugirati u licu koje mu je micro:bit izbacio, u prezentu ili perfekt  (ovisno o tome koje se glagolsko vrijeme uvježbava).

Za svaki točno konjugirani glagol ekipa dobiva bod. Pobjednik je ekipa koja na kraju igre ima više bodova.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg možemo nasumično zadati jedno od tri glagolska lica jednine i množine u njemačkom jeziku, za uvježbavanje konjugacija prezenta i perfekta.

Program treba raditi tako da kad protresemo mikrobit, prikazuje se nasumično odabrano glagolsko lice u njemačkom jeziku (1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 1. wir, 2. ihr ili 3. sie/Sie).

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

1.

Prvo iskodiramo da se prilikom trešnje micro:bita u pozadini slučajnim odabirom generira broj između 0 i 5.

2.

Potom zadajemo da se za brojeva 0 na zaslonu prikazuje prvo lice jednine (1.ich):

3.

Ponavljamo postupak dodjeljujući svakom broju po jedno glagolsko lice, dok cjelokupni program ne izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.