Hrvatski jezik i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Glagoli po vidu – svršeni i nesvršeni glagoli

Izradite program pomoću kojeg ćete kroz igru naučiti razlikovati glagole po vidu (svršene i nesvršene). Usput naučite raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if – then – else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost.

Program treba raditi tako da protresanjem micro:bita nasumičnim odabiron na zaslonu se ispisuje svršeni ili nesvršeni glagol. Odabirom tipke A učenik bilježi da je glagol po vidu nesvršen, a odabirom tipke B da je svršen. Odabirom tipki A+B ispisuje se broj pogodaka svršenih i nesvršenih glagola.

Korištenje s učenicima

Predmet Hrvatski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Glagoli po vidu
 Tema Svršeni i nesvršeni glagoli
Ključne riječi svršeni i nesvršeni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati prepoznavanje glagola po vidu. Program učenici mogu koristiti individualno, u paru (zajedno pogađaju glagole, natječu se ili u par spojite učenika koji je savladao gradivo i učenika kojemu slabije ide pa primijenite učenje poučavanjem od kojeg oba učenika imaju koristi); u grupi (odredite broj glagola koje ćete dodati u program, podijelite grupama micro:bite i zadate im neki vremenski okvir nakon kojeg provjerite broj pogodaka svake grupe i sl.).

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi
  • Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom
  • Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da, dok učitelj upisuje sat, na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo.
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru naučiti razlikovati glagole po vidu (svršene i nesvršene). Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if – then – else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje svršeni ili nesvršeni glagol
  • odabirom tipke A učenik bilježi da je glagol po vidu nesvršen
  • odabirom tipke B učenik bilježi da je glagol po vidu svršen
  • odabirom tipki A+B ispisuje se broj pogodaka svršenih i nesvršenih glagola

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE

Izradit ćemo tri varijable – 1. rando koja će biti zadužena za izmjenu glagola na zaslonu, 2. svršeni – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka svršenih  glagola i 3. nesvršeni  – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka nesvršenih glagola.

Korak 1

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude rando  (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo rando. Ta varijabla služit će za izmjenu glagola na zaslonu.

Korak 2

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu svršeni koja će brojati koliko puta je odabran svršeni glagol. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable svršeni (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo svršeni.

Korak 3

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo treću varijablu nesvršeni  koja će brojati koliko puta je odabran nesvršeni glagol. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable nesvršeni (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo nesvršeni.

Korak 4

Na radnu površinu (ako je nema) dodat ćemo naredbu on start .

U naredbu on start umetnemo naredbu set item to 0  i klikom na strelicu pored item odaberemo svršeni. Time smo micro:bitu rekli da, kad se program pokrene, varijabla svršeni počinje brojati od 0.

Korak 5

Koristit ćemo opciju dupliciranja – na blok naredbi koji želimo duplicirati kliknemo jedanput desnom tipkom miša (blok će se obrubiti žutom bojom) i iz skočnog prozora odaberemo opciju Duplicate.

Odabirom strelice pored naziva varijable svršeni, iz ponuđenog odaberemo varijablu nesvršeni.

Kad se program pokrene, varijable će početi brojati od 0.

Korak 6

Sada ćemo izraditi dio programa koji će, nakon što protresemo micro:bit, ispisivati nasumičnim odabirom svršene ili nesvršene glagole. Iz grupe Input umetnemo naredbu on shake. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

Korak 7

Podesit ćemo program tako da dodamo varijablu rando i naredbu pick random koje će nam omogućiti da program slučajnim odabirom ispiše jedan od svršenih ili nesvršenih glagola.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0 , umetnemo je u naredbu on shake te kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo varijablu rando.

Korak 8

Iz skupine Math odaberite naredbu pick random 0 to 4   i broj 4 promijenite u 5.

Zašto smo podesili pick random 0 to 5 ako imamo 6 glagola, tj. 6 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 6 glagola svaki puta kad protresemo micro:bit.

Korak 9

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok if – then i umetnite unutar naredbe on shake ispod set rando to pick random 0 to 0.

Naredba if će prvo ispitati da li je vrijednost varijable rando jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu logičke jednakosti 0 = 0 i ugnijezdite je u polje true u petlji if.

Korak 10

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu rando koju ćete pronaći u grupi Variables.

Korak 11

Ako je vrijednost varijable rando koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje then) pomoću naredbe show string Hello! iz grupe Basic ispisati prvi glagol na zaslonu (željeni glagol upišite umjesto teksta Hello!).

Korak 12

Sada trebamo proširiti petlju if – then, jer želimo ispisivati 6 glagola, a ne samo 1.  klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka if – then da bismo dodali else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else – if naredbi koliko glagola želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je 6 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if – then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program.

Naredba else if ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi glagol.

Korak 13

Sada ćemo koristiti opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu rando (tako štedimo vrijeme).

Korak 14

Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu show string i upisati drugi glagol po izboru.

Korak 15

Ponavljamo postupak iz koraka 13. i 14. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 6) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost rando varijable  (ide od 0 – 5) i upisati novi glagol!

Nakon ovih koraka trebate dobiti ovakav program.

Korak 16

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba A zabilježiti odabir nesvršenog glagola u varijablu nesvršeni.  Iz grupe Input odaberite blok on button A pressed.

Dodat ćemo i sličicu koja će poslužiti tomu da budemo sigurni da je micro:bit zabilježio pritisak na tipku A.

Iz grupe Basic odaberite naredbu show icon  i iz izbornika (pritiskom na strelicu pored sličice srca) odaberite sličicu za koju želite da se prikazuje na zaslonu – u ovom primjeru je to kišobran .

Sljedeći korak je izrada dijela programa koji će, ako je slučajni broj rando jednak onom broju kojeg smo pridružili nesvršeno, glagolu, povećati varijablu nesvršeni za 1 (broji pogotke nesvršenih glagola).

Korak 17

Unutar te naredbe, a ispod show icon, umetnemo naredbu if – then iz grupe Logic.

Korak 18

Iz grupe Logic također odaberemo naredbu 0 = 0  , umetnemo je u polje true.

U polje prve 0 umetnemo varijablu rando.

Korak 19

Iz grupe Variables odaberemo naredbu change item by 1, klikom na strelicu pored item, istu promijenimo u nesvršeni te umetnemo pored naredbe then.

Korak 20

Sada trebamo proširiti petlju if – then, jer imamo 3 nesvršena glagola, a ne samo 1 i trebamo 3 slučajna broja.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka if – then otvaramo oblačić u kojem dodajemo else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else – if naredbi koliko ima pravilnih glagola u programu (u ovom primjeru dodano je 3 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if – then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program.

Korak 21

Koristit ćemo opciju duplicate (pogledaj korak 13.) (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili jednakost, varijablu rando  i naredbu change pravilni by 1. (za opis postupka pogledaj korak 13. iz ove upute).

Nakon ovih koraka, dio programa za bilježenje točnih pogodaka nesvršenih glagola izgledat će ovako.

Svakim pritiskom gumba A, brojač broji broj pritisaka na gumb A ako se vrijednost varijable rando slaže s brojem pored nesvršenog glagola, i tada svoju vrijednost povećava za 1.

Korak 22

Sada trebamo izraditi dio programa koji će učiniti isto, ali za tipku B i svršene glagole.

Najbrži mogući način da to učinimo je dupliciranje svih naredbi koje se nalaze unutar on button A pressed.

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu on button A pressed. i odaberite Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran zato što se na jednom gumbu ne može postaviti više događaja.

Korak 23

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo B,  mijenjamo vrijednosti varijable rando prema onim vrijednostima koje smo pridružili svršenim (3, 4 i 5) te mijenjamo ime varijable nesvršeni u svršeni, jer sada brojimo pogotke svršenih glagola.

Na kraju, ostaje nam još da izradimo blok koji će prikazati rezultat (broj pogodaka svršenih i nesvršenih glagola) kad pritisnemo tipke A+B.

Korak 24

Iz grupe Input odaberite naredbu on button A pressed i A promijenite u A+B klikom na strelicu pored slova A.

Korak 25

Iz grupe BasicMore odaberemo naredbu clear screen te ugnijezdimo u naredbu on button A+B pressed.

Korak 26

Iz grupe Basic odaberite naredbu show string Hello!  , dodajte ju ispod naredbe clear screen te umjesto Hello! upišite riječ NESVRSENI (ne pišemo slovo Š jer ga micro:bit neće ispisati, ostat će prazno mjesto).

Korak 27

Dodat ćemo malu pauzu od 1,5 sekundi. Iz grupe Basic odaberite naredbu pause (ms) 100 i broj 100 promijenite u 1500, a ispod nje opet naredbu za brisanje ekrana – clear screen.

Korak 28

Sada ćemo prikazati broj pogodaka  svršenih glagola, tj. spremljene vrijednosti iz varijable nesvršeni. Iz grupe Basic odaberemo naredbu show number 0.

Korak 29

Umjesto 0 u naredbi show number umetnut ćemo varijablu nesvršeni iz grupe Variables.

Korak 30

Iz grupe Basic dodajte naredbu za pausu pause (ms) 100 i broj 100 promijenite u 1500 te naredbu za brisanje ekrana clear screen. Dobit ćete ovakav blok.

Sada želimo ispisati i pogotke svršenih glagola pa ćemo duplicirati blokove koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jedan ispod drugog. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi show string  u SVRSENI i varijablu nesvršeni u svršeni kako bi se pročitala i ispisala vrijednost pogodaka svršenih glagola.

Nakon izvršenih promjena, vaš blok bi trebao izgledati ovako.

Gotov program

 

 

 

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.