Informatika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

For petlja

Naučite kako pomoću micro:bita možete koristiti petlje. Program radi tako da se pritiskom na tipku A na zaslonu ispisuju brojevi od 0 do 3, a pritiskom na tipku B na zaslonu se ispisuju brojevi od 0 do 9, dva puta. Istovremenim pritiskom na tipke A i B briše se sadržaj zaslona. Protresemo li micro:bit na zaslonu počinje odbrojavanje od 10 do 0 i poruka „Bok!“. Ponovnim pokretanjem programa („reset“) koji se nalazi na stražnjoj strani micro:bita na zaslonu se ispisuje riječ „For“.  Program je moguće pokretati neograničen broj ponavljanja.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina Rješavanje problema-programiranje, algoritmi s uporabom petlje
 Tema For petlja
Ključne riječi Naredba za petlju bez logičkog uvjeta
Ideja i izrada materijala Petar Dobrić

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

 • Uočiti prednosti primjene petlje.
 • Prepoznati koje naredbe je potrebno ponoviti, ovisno o postavljenom problemu.
 • Odrediti početnu i završnu vrijednost petlje.
 • Prepoznati ulogu ugnježdenih petlji.
 • Primijeniti petlju za ispis zadanog niza brojeva i računanje zbroja niza uzastopnih brojeva.
 • Samostalno napisati algoritam u bilježnicu i program u MS JavaScript Blocks Editor za ispis niza brojeva i program za zbroj niza brojeva.
 • Na redovnoj nastavi možemo koristiti microbit_For_petlja_sve.hex datotekom, analizirajući i mijenjajući pojedine naredbe postojećeg programa.
 • Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da uključe micro:bitove i ponove gradivo.
 • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da pomoću micro:bita riješe 2 zadataka, tako da zapišu algoritam u bilježnicu i izrade program u MS JavaScript Blocks Editoru. Pritom učenik prvo treba s micro:bita učitati zadatak s prijašnjeg sata i pomoću micro:bita ponoviti, provjeriti i analizirati dobivena rješenja.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

FOR petlju upotrebljavamo kada moramo određenu naredbu ili niz naredbi izvršiti unaprijed zadani broj puta.

Izradit ćemo program koji istovremeno broji i prikazuje niz brojeva pomoću for petlje:

 1. Pritiskom na tipku A, na zaslonu se ispisuju brojevi od 0 do 3.
 2. Pritiskom na tipku B, na zaslonu se ispisuju brojevi od 0 do 9, dva puta.
 3. Istovremenim pritiskom na tipke A i B briše se sadržaj zaslona.
 4. Protresemo li micro:bit na zaslonu počinje odbrojavanje od 10 do 0 i poruka „Bok!“

Ponovnim pokretanjem programa („reset“) koji se nalazi na stražnjoj strani micro:bita, program se pokreće i na zaslonu se ispisuje riječ „For“. Program je moguće pokretati neograničen broj ponavljanja.

Korak 1

Na početku programa on start definirajmo željeni tekst koji će se prikazati u našem programu “For”. Ovaj dio programa izvršava se samo jednom prilikom pokretanja micro:bita.

Korak 2

Pritiskom na tipku A pokrenut ćemo for petlju koja se sastoji od početne vrijednosti (0), varijable „n“  koju upotrebljavamo za pohranu vrijednosti brojača, te krajnje vrijednosti(3) for petlje. Prolaskom kroz petlju zadani broj ponavljanja(4), vidjet ćemo ispis vrijednosti na micro:bitu (od 0 do 3). Blok pause definira vrijeme(100) između prolaska kroz petlju u milisekundama (ms).

 

Korak 3

Pritiskom na tipku B pokrenut ćemo dvije petlje: repeat i for  (koja je smještena unutar repeat i izvršava se zadani broj puta(2)).  For petlja se sastoji od početne vrijednosti (0), varijable „n“  koju upotrebljavamo za pohranu vrijednosti, te krajnje vrijednosti(3 *3 = 9). Prolaskom kroz repeat petlju zadani broj ponavljanja(2), vidjet ćemo ispis vrijednosti na micro:bitu (od 0 do 9).

Korak 4

Protresemo micro:bit i započet će odbrojavanje(10,9,8,..0). Dodali smo i varijablu z koju koristimo za upis i prikaz vrijednosti dobivene iz razlike broja 10 i varijable n koja broji prolaske kroz petlju. Naredba pause udvostručuje vrijeme(200) između prolaska kroz petlju u milisekundama (ms). Po završetku odbrojavanja na zaslonu se ispiše poruka „Bok!“.

Korak 5

Istovremenim pritiskom na dvije tipke A i B, izvršit će se naredba kojom se trajno briše ispisani sadržaj sa zaslona našeg micro:bita i računalo je ponovno spremno za izvršavanje napisanog programa.

Prije pokretanja programa potrebno je spremiti program u mapu Microbit_vježbe , spojiti ga s računalom i spremljenu datoteku imenom microbit-For_petlja_sve.hex prenjeti na  micro:bit.

Gotovi program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.