Matematika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Dijelimo s micro:bitovima

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati dijeljenje cijelih brojeva. Pritiskom na tipku A, ispisuje se djeljenik, npr. -54. Pritiskom na tipku B, ispisuje se djelitelj, npr. 9. Tada trebamo razmisliti koliki je količnik tih brojeva tj. koliko je -54 : 9. Nakon što smo samostalno izračunali, pritiskom lijeve i desne tipke zajedno, rješenje se ispisuje na ekranu te možemo provjeriti jesmo li dobro izračunali. Ako rezultat na ekranu nije jednak onome do kojeg smo sami došli, ponovo možemo pogledati koji su nam brojevi bili zadani, pritiskom na tipku A i na tipku B, odnosno koji je rezultat pritiskom na obje tipke zajedno. U ovom programu djelitelj je broj između -10 i 10, a isto tako i količnik. U slučaju dijeljenja s nulom, ispisuje se tužni smješko. Novi zadatak se generira nakon što protresemo micro:bit.

Korištenje s učenicima

Predmet  Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina Cijeli brojevi
 Tema Dijeljenje cijelih brojeva
Ključne riječi cijeli brojevi, dijeljenje
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine. Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće. Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi. Učenici koji imaju poteškoća s ovakvim računom, jednostavno i samostalno mogu vježbati pomoću micro:bita. Osim što vježbaju gradivo matematike, time ih ujedno navikavamo na samoprocjenu svog znanja (kroz povratnu informaciju koju micro:bit daje o točnosti rezultata) i na uočavanje da i samostalnim radom (bez učitelja) mogu napredovati.

Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom. Jedan je način da na kraju sata, na kojem smo zajedno vježbali ovakve zadatke, napravimo igru/natjecanje između učenika. Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da, dok učitelj upisuje sat, na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo. Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da si pomoću micro:bita zadaju npr. 10 zadataka, zapišu ih u bilježnicu i riješe. Pritom učenik prvo treba s micro:bita prepisati prvi zadatak u bilježnicu, samostalno ga riješiti u bilježnici, te nakon toga pomoću micro:bita provjeriti rješenje. Na isti način nastaviti s do desetog zadatka. Također učenike treba upozoriti da kod zapisivanja zadataka, ako je drugi faktor negativan, moraju sami napisati zagradu, iako se ona na micro:bitu ne pojavljuje, npr. u zadatku 32:(-8) . Kroz takvu zadaću vježbaju i taj detalj.

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

 

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg možemo vježbati dijeljenje cijelih brojeva, npr. -54 : 9,

24 : (-8) i sl., pri čemu će djelitelj i količnik biti brojevi od -10 do 10.

Usput naučimo “trik” kako generirati dvije varijable takve da je prva djeljiva s drugom i uočimo nijanse na što sve trebamo paziti ako se generira zadatak u kojem dijelimo s nulom (a znamo da se ne može dijeliti s nulom).

Program treba raditi tako da:

  1. kad protresemo mikrobit, generira se novi zadatak tj. novi brojevi (ali se tad ne ispisuju),
  2. pritiskom tipke A ispisuje se djeljenik,
  3. pritiskom tipke B ispisuje se djelitelj,
  4. pritiskom obje tipke zajedno, ispisuje se količnik tih brojeva (rezultat kod dijeljenja).

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Uvodna pojašnjenja ideje izrade programa:

Prvo objasnimo ideju generiranja novih brojeva/novog zadatka. Naime, budući da ovdje ne želimo dijeljenje s ostatkom, djeljenik ne može biti bilo koji broj (npr. ne želimo zadatak poput 13:4), već djeljenik mora biti djeljiv s djeliteljem. Da bismo to postigli, u pozadini se neće slučajnim odabirom generirati djeljenik i djelitelj, već dva faktora, a djeljenik ćemo dobiti njihovim množenjem. Dakle, kad protresemo micro:bit, generirat će se dva broja između -10 i 10 (uzmimo za primjer -4 i 10), pomnožit ćemo ih (-4∙10 = -40), te će se pritiskom na tipka A ispisati njihov umnožak (u ovom slučaju broj -40), koji zapravo “glumi djeljenika”, a pritiskom na tipkom B prvi faktor (u ovom slučaju -4), koji “glumi djelitelja”. Pritiskom na tipka B prikazat će se drugi faktor (u ovom slučaju broj 10), koji predstavlja količnik brojeva -40 i -4. Na taj način će na micro:bitu biti predstavljen zadatak -40:(-4)=10.

Ovdje treba uočiti jedan poseban slučaj, a to je kad je djelitelj nula. Znamo da se ne može dijeliti s nulom! Budući da se djelitelj generira kao prvi faktor (u programu to će biti varijabla a), treba provjeriti je li slučajno a=0. Ako jest, onda:

  • djeljenik nećemo generirati na gore opisani način, umnoškom generiranih faktora, jer bi on u tom slučaju uvijek bio 0, čime bismo eliminirali zadatke poput -4:0, a to ne želimo. Dakle, u slučaju a=0, djeljenik ćemo generirati slučajnim odabirom bilo kojeg broja od -10 do 10.
  • budući da u tom slučaju rezultat ne postoji, umjesto njega će se istovremenim pritiskom tipka A i B, prikazati plačko, koji nas podsjeća da ne možemo dijeliti s nulom.

Kodiranje:

Prvo iskodiramo da se prilikom trešnje micro:bita u pozadini slučajnim odabirom generiraju dvije varijable a i b s vrijednostima između -10 i 10.

(Detalji u vezi svih ovdje korištenih naredbi opisani su u opisu kodiranja “Množenje cijelih brojeva”.)

Sad definirajmo da se pritiskom tipke A prvo provjeri je li broj s kojim dijelimo 0, tj. je li varijabla a=0. Ako nije, onda se, pritiskom na tipku A, treba ispisati umnožak brojeva a i b, a ako je a=0, onda se ispisuje bilo koji slučajno izabrani broj od -10 do 10 (u skladu s idejom opisanom pod “Uvodna pojašnjenja ideje izrade programa”).

Pripadni kôd prikazan je na slici.

Pritiskom na tipku B, treba se ispisati djelitelj, a to je upravo varijabla a. Jednostavno, kodiramo kao što je prikazano na slici.

Istovremenim pritiskom tipki A i B treba se pojaviti rezultat.

U skladu s opisanim pod ” Uvodna pojašnjenja ideje izrade programa”, u slučaju kad varijabla a nije 0, kao rezultat dijeljenja se ispisuje varijabla b, a u slučaju kad je a=0, budući da ne možemo dijeliti s nulom, ispisuje se plačko.

Pripadni kôd prikazan je na slici.

Na kraju još možemo definirati da se prilikom samog uključenja micro:bita također generira novi zadatak, tj. da nije potrebno tresti micro:bit odmah nakon uključenja. Budući da se u tu svrhu trebaju pokrenuti iste naredbe koje se nalaze unutar on shake bloka, upravo te naredbe iz bloka on shake kopiramo i ugnijezdimo ih unutar on start bloka, kao što je prikazano na slici.

Sveukupni izrađeni program izgleda ovako:

Uživajte u učenju s micro:bitom! 🙂

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.