Matematika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Dijeljenje cijelih brojeva s decimalnim rezultatom

Aritmetička operacija dijeljenja kod micro:bita daje samo cjelobrojni dio rezultata. (7/4=1). No, znajući da micro:bit može izračunati i ostatak cjelobrojnog dijeljenja, možete napisati program koji će rezultat dijeljenja prikazati kao decimalni broj. To ćete napraviti tako da ostatak dijeljenja množite potencijom broja 10 i podijelite ga s djeljiteljem te ga pridružite cjelobrojnom rezultatu. Ovisno o potenciji broja 10 dobit ćemo broj decimala (10 – 1, 100 – 2, 1000 – 3 itd.)

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina Cijeli brojevi
 Tema Dijeljenje cijelih brojeva
Ključne riječi cijeli broj, dijeljenje cijelih brojeva,
količnik cijelih brojeva
Ideja i izrada materijala Hrvoje Ćosić

Program možete koristiti na nastavi prilikom obrade, vježbanja i ponavljanja gradiva vezanog uz dijeljenje cijelih brojeva.

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradite program kojim će s rezultat dijeljenja cijelih brojeva ispisati u obliku decimalnog broja.

Program radi tako da:

  • Na početku su postavljene vrijednosti varijablama a (djeljenik) i b (djelitelj) na 0.
  • Pritiskom tipke A povećava se djeljenik i prikazuje na ekranu.
  • Pritiskom tipke B povećava se djelitelj i prikazuje ga na ekranu.
  • Pritiskom na obje tipke istovremeno ispisuje se rezultat dijeljenja u obliku decimalnog broja.
  • Protresanjem micro:bita ponovo varijable a i b ponovno poprimaju vrijednost 0.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

U on start dijelu postavite dvije varijable (a i b) i dodijelite im vrijednost 0.

Korak 2

Iz kategorije Input  odaberite blok on button A pressed i unutar njega postavite  naredbu za promjenu varijable a za 1 (change a by 1) i prikaz vrijednosti varijable a (show number a).

Korak 3

Za povećanje i prikaz vrijednosti varijable b kopirajte cijeli blok on button A pressed i u njemu napravite izmjene (on button B pressed, change b by 1, show number b).

Korak 4

Za ponovno dodijeljivanje vrijednosti nula za djeljenika i djeljitelja upotrijebite blok on shake iz kategorije Input. Unutar tog bloka smjestite naredbe za postavljanje vrijednosti varijablama iz kategorije Variables.

Korak 5

Slijedi dio u kojem ćete isprogramirati dijeljenje varijabli i način prikaza rezultata pritiskom na obje tipke istovremeno (on button A+B pressed). „Običnim“ dijeljenjem (a/b) dobiva se vrijednost varijable cijeli koja predstavlja cjelobrojni dio rezultata.

Operacijom remainder of (a/b) iz kategorije Math dobiva se vrijednost varijable ostatak (ostatak cjelobrojnog dijeljenja).

Korak 6

Za decimalni dio rezultata potrebno je varijablu ostatak pomnožiti sa 100 i podijeliti a djeljiteljem (b) te dobijemo varijablu „decimalni“ te sve te naredbe postaviti kao vrijednost varijable decimalni.

Korak 7

Na kraju stvorite novu varijablu rezultat u obliku stringa koji nastaje spajanjem varijable cijeli, decimalne točke i varijable decimalni. Dodajte naredbu clear screen i show string rezultat zas prikaz rezultata dijeljenja.

Korak 8

U slučaju kada je varijabla decimalni manja od 10 dobije se pogrešan rezultat (npr. 30 / 28 – vrijednost varijable decimalni će ovdje biti 7 te ćemo spajanjem dobiti 1.7 (umjesto 1.07). Zato uvodite varijablu nula koja će u rezultat dodavati 0 ako je  varijabla decimalni manja od 10 ili prazan string ako je veća od 10.

Sve navedene naredbe smjestite unutar bloka on button A+B pressed kao na slici.

Korak 9

Varijablu nula dodajte u rezultat i time ćete dobiti konačni oblik programa.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.