Tjelesna i zdravstvena kultura i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom – jačina bacanja

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo napraviti program koji pokazuje da li učenici upotrebljavaju dovoljnu silu prilikom bacanja. Kada zamahnemo s micro:bitom, tj. protresemo ga, brzinomjer koji smo postavili na 1G – sila koja je jednaka sili gravitacije na Zemlji – očita ubrzanje micro:bita kroz tri osi x, y i z. Ako je ubrzanje veće od postavljenog u programu, na zaslonu prikazuje kvačicu, a ako je ubrzanje manje o postavljenog u programu, prikazuje tužno lice. Ovaj program možete modificirati tako da mijenjate jačinu ubrzanja u programu kao i veličinu sile na koju se postavlja brzinomjer (1G, 2G, 4G i 8G).

Korištenje s učenicima

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i  2.
Nastavna cjelina Bacanja
 Tema Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom
Ključne riječi bacanja
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Program možete koristiti u nastavi TZK kad učenici izvode bacanja male medicinke od 2 kg bočnom tehnikom. Učenici trebaju učvrstiti micro:bit na ruku s kojom bacaju nekakvom trakom ili slično. Ako upotrijebe dovoljnu silu kojom bacaju medicinku, na zaslonu će se pokazati kvačica, a ako ta sila ne bude dovoljna (manja od one postavljene u programu), pojavit će se tužno lice. Program je primjenjiv za korištenje u raznim aktivnostima kretanja pa ga učenici, osim kod bacanja medicinke, mogu koristiti i kod šutiranja na gol, za skok šut, odbojku i dr.

  • na redovnoj nastavi kod izvođenja raznih bacanja i slično
  • kod kuće kod izvođenja aktivnosti u kojima bi mogli ispitati ubrzanje, tj. jačinu izvođenja pokreta

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću k.ojeg ćemo očitati ubrzanje micro:bita i usporediti ga sa zadanim ubrzanjem u programu na micro:bitu. Tako ćemo saznati je li naš pokret bio jači ili slabiji od zadane vrijednosti. Usput naučimo raditi s petljom s uvjetom (if-then-else): postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da kad protresemo micro:bit, na zaslonu će se prikazati kvačica ako je ubrzanje bilo veće od zadanog, ili tužno lice ako je ubrzanje bilo manje od zadanog.

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Iz grupe Ulaz umetnemo ulaz na tresti. Program će započeti kada protresemo micro:bit, tj. kada zamahnemo rukom ili nogom na koju nam je pričvršćen micro:bit.

Iz grupe Ulaz pod opcijom More (više) odabiremo naredbu:

I umetnemo je unutar naredbe ulaz na tresti.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredba if – then-else (ako-onda-inače) koja će ispitati postavljeni uvjet – da li je ubrzanje koje je očitao micro:bit veće ili manje od onog koje ćemo zadati u programu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN-ELSE.  Umetnite ga ispod naredbe postavi brzinomjer…

Naredba IF –ispituje da li je vrijednost ubrzanja  veća od vrijednosti 2000. Iz grupe Logic odaberite naredbu 0<0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF. Kliknite na strelicu pored znaka < (manje od)  i odaberite znak  > (veće od) i umjesto 0 upišite 2000.

 

Iz grupe Ulaz odaberite naredbu ubrzanje (mg) i umetnite je u polje nejednakost na mjesto prve 0.

 

Kliknite na strelicu pored x u naredbi ubrzanje i promijenite u jačina.

Tako smo postavili uvjet koji ispitujemo: ako je (IF)  ubrzanje veće od 2000, tada (THEN) prikaži sličicu kvačice.

 

Iz grupe Osnovno odaberite naredbu prikaži sličicu i klikom na strelicu pored sličice srca odaberite sliku kvačice.

 

 

Blok naredbi izgleda ovako:

 

 

Dodat ćemo pauzu od 5 sekundi kako bi kvačica svo to vrijeme ostala na zaslonu, a zatim ćemo obrisati zaslon.

Iz grupe Osnovno odaberite naredbu čekaj (ms)=100 i broj 100 promijenite u 5000 (5 sekundi). Umetnite ga ispod naredbe prikaži sličicu.

Zatim iz grupe OsnovnoMore (više) odaberite naredbu: izbriši zaslon i dodajte je ispod pauze.

Program izgleda ovako:

Ovaj dio izrade programa se odnosio na slučaj ako je ubrzanje bilo veće od 2000. Sada ćemo s naredbom ELSE odrediti što će micro:bit učiniti ako ta vrijednost bude manja od 2000.

Koristit ćemo opciju dupliciranja – duplicirat ćemo naredbe:

  • prikaži sličicu i klikom na strelicu promijeniti sličicu kvačice u tužno lice
  • čekaj (ms) =5000
  • izbriši zaslon

tako da desnim klikom miša na odabrane naredbe iz izbornika odaberemo Duplicate.

Gotovi program izgledat će ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

 

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.