Automatizirani ekološki uzgoj pilića

OŠ Iver

Automatizirani ekološki uzgoj pilića u objektu i van objekta u ograđenom prostoru, upravljan aplikacijom na pametnom mobilnom telefonu. Pilići se, dok su mali, moraju uzgajati u objektu, jer vani ne mogu održavati svoju temperaturu. U objektu se automatski kontrolira i upravlja vlagom, temperaturom, rasvjetom i pojilicom. Prema potrebi se automatski puni pojilica vodom iz bunara, te provjerava napunjenost hranilice i obavještava na e-mail ako ima potrebe za nadopunjavanje. Kad porastu, pilići se preko dana puštaju van u ograđeni prostor. Kad je dan pilići se puštaju van automatskim otvaranjem vrata objekta. Kad padne noć, piliće se pomoću “tjeralice” potjera u objekt, te kad PIR sensor utvrdi da vani nema pilića, zatvore se vrata objekta. Automatiziranim procesom ostvarujemo uštedu električne energije i vode te tako čuvamo naš okoliš.

Video snimka

Izrada projekta

Servo motori za automatsko upravljanje vratima i prozorom.

Hranilica koja pomoću lasera i fotootpornika provjerava ima li hrane u njoj. Ako nema, pomoću Blynk aplikacije šalje se obavijest na e-mail.

Bunar s pumpom za vodu, te pojilica koja pomoću senzora (dva čavla) provjerava ima li vode u njoj. Ako nema vode uključuje se pumpa koja iz bunara crpi vodu.

Senzor temperature i vlage za mjerenje i pomoć pri regulaciji povoljnih uvjeta u objektu. Crvena led dioda predstavlja grijalicu. Ako je temperatura niža od zadane, preko releja uključujemo grijalicu odnosno led diodu. Na isti način možemo upravljati pravim grijalicama na visokim naponima. Ako je temperatura previsoka, otvara se prozor i uključuje ventilator. Kad temperatura postigne zadanu razinu, zatvara se prozor i isključuje ventilator. Na isti način reguliramo i vlažnost zraka, ali prozor se otvara samo do pola, kako ne bi gubili previše topline.

Vanjski prostor opremljen “tjeralicom” (servomotor sa zastavicom i buzzer), kako bi navečer potjerao piliće u objekt. Kada PIR senzorom utvrdimo da su svi pilići napustili vanjski prostor, automatski zatvaramo vrata.

Mobilna aplikacija

Dva “value display” widget-a koji prikazuju temperaturu (preko virtualnog pina V1) i vlagu (preko virtualnog pina V2). Dva “Step V” widget-a za namještanje željene temperature i vlage (preko virtualnih pinova V0 i V3). Jedan “e-mail” widget pomoću kojega šaljemo mailove kad nema hrane u hranilici. “Switch Button” widget pomoću kojega omogućavamo ili onemogućavamo automatsko otvaranje vrata (preko virtualnog pina V4).

Shema projekta

Senzor vode / dva čavla = pin A0

Senzor hrane / Fotootpornik = pin A1

Senzor svjetla / Fotootpornik = pin A2

Senzor za temperaturu i vlagu / DHT11 = pin A3

Svjetlo / LED-bijela = pin A4

Pumpa vode = pin 0

Senzor hrane / Laser = pin 1

Ventilator = pin 2

Vrata / Servo = pin 3

Prozor / Servo = pin 4

Tjeralica / Servo = pin 6

Zujalica / Buzzer = pin 7

Grijalica / LED-crvena = pin 8

PIR senzor = pin 9
Grijalica (crvena LED dioda) je spojena preko releya kako bi simulirali mogućnost upravljanja grijalicama visokog napona. Servo motori (tjeralica, prozor i vrata), pumpa vode i ventilator spojeni su na vanjsko napajanje 6V. Pumpa vode i ventilator spojeni su preko tranzistora NPN tip 120.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Maja Pavlić i Mihael Orak uz mentorstvo Romana Rubčića iz OŠ Iver.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti