Priprema predloška poklopca kućišta za 3D printanje.