Zvučnik

Što ćete naučiti:

– Spajati i koristiti zvučnik

Zadatak

Spojite zvučnik na izvod broj 8 na Arduinu i napišite program kojim ćete zasvirati jednostavnu melodiju.

Prikaz spajanja

Arduino kod
// definiranje nota
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_B3  247

// definiranje melodije
int melodija[] = {
  NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, NOTE_B3, NOTE_C4
};

// definiranje vremena trajanja nota
int notaTrajanjaSve[] = {
  4, 8, 8, 4, 4, 4, 4
};

void setup() {

  for (int nota = 0; nota < 7; nota++) {
    int notaTrajanja = 1000 / notaTrajanjaSve[nota];
    tone(8, melodija[nota], notaTrajanja);
    int pauza = notaTrajanja * 1.30;
    delay(pauza);
    noTone(8);
  }
}

void loop() {
  
}