Zujalica

Na vrhu upravljačke pločice, s desne strane, nalazi se zujalica (buzzer) preko koje se može čuti programirana melodija.

Prilikom programiranja melodije može se odrediti visina i trajanje svake note.

Naredba za zujalicu

Naredbe za zujalicu nalaze se u mBlock programu pod kategorijom Show.

Naredba

Objašnjenje

Reproducira navedenu notu za određen broj doba.

Reproducira zvuk na navedenoj frekvenciji u određenom vremenskom intervalu.

Primjeri programa za zujalicu

Robot svira pjesmicu

Ovim programom, pritiskom na tipkalo, robot će dva puta odsvirati početnu melodiju pjesmice Bratec Martin.

Da bi se zvuk mogao čuti svaki put kad se pritisne na tipkalo sve su naredbe smještene unutra forever petlje.

repeat petlji postavljen je argument 2 te su smještene 4 naredbe play tone s označenom notom i trajanjem. Ova kombinacija nota zajedno čini početak melodije Bratec Martin.

Reproduciranje zvuka do pritiska na tipkalo

Robot na početku programa istovremeno svijetli crvenom bojom i reproducira zvuk.

Pritiskom na tipkalo zvuk se isključuje, a svjetleće diode svijetle zeleno.

Repeat until naredba omogućuje izvršavanje dijela programa sve dok se ne ostavari uvjet postavljen u njoj. U ovom primjeru uvjet je pritisak na tipkalo (when on-board button pressed). Kad se taj uvjet ostvari, izvršavaju se naredbe izvan repat until bloka. Dakle, dok tipkalo nije pritisnuto, robot svira i svijetli crveno. Kad je tipkalo pritisnuto robot svjetli zeleno.