Zujalica

Na upravljačkoj pločici, s desne strane iza micro:bita, nalazi se zujalica (buzzer) preko koje se može čuti programirana melodija.

Prilikom programiranja melodije može se odrediti visina i trajanje svake note. Zujalica je spojena na izvod P0.

Na robotu se nalazi  i sklopka s gornje desne strane pomoću koje se zujalica može isključiti.

Naredbe za zujalicu

Naredbe za zujalicu nalaze se u Mind+ programu pod kategorijom micro:bit, u dijelu music.

Naredba

Objašnjenje

Započinje reproducirati melodiju po izboru. Prvi argument (P0) označava izvod na koji je spojena zujalica.

Reproducira melodiju po izboru do njenog kraja.

Reproducira navedenu notu za određen broj doba.

Mijenja brzinu izvođenja melodije za određen broj.

Postavlja brzinu izvođenja melodije na određenu vrijednost.

Zaustavlja izvođenje melodije u pozadini.

Vraća vrijednost brzine izvođenja melodije.

Primjeri programa za zujalicu

Reproduciranje melodije nakon pritiska na tipkalo

Ovim programom, svakim pritiskom na tipkalo A na micro:bitu, robot će preko zujalice reproducirati odabranu melodiju.

Unutar bloka when button A pressed nalazi se prvo naredba display pattern kojom se na ekranu micro:bita prikazuje sličica note dok se melodija reproducira. Naredbom pin P0 play sound ENTERTEINER until done reproducira se odabrana melodija dok ne završi (until done) i tek onda će se izvršiti sljedeća naredba. Zujalica micro:Maqueena spojena je na pin P0. Na kraju je naredba clear all dot matrixes kako bi se izbrisala sličica note s ekrana. Sve ove naredbe nalaze se u micro:bit kategoriji naredbi.

Robot svira pjesmicu

Ovim programom, pritiskom na tipkalo A, robot će dva puta odsvirati početnu melodiju pjesmice Bratec Martin.

Dok uvjet A button pressed? u naredbi wait until nije ispunjen, program stoji.

repeat petlji postavljen je argument 2 te su smještene 4 naredbe pin P0 play note s označenom notom i trajanjem. Ova kombinacija nota zajedno čini početak melodije Bratec Martin.