Životne zajednice šuma – Osnovna obilježja – slojevitost

Izradite program pomoću kojeg će se na ekranu micro:bita ispisati slučajnim odabirom naziv sloja šume. Usput naučite raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if then else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost.

Korištenje s učenicima
Predmet Priroda
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Životne zajednice šuma
Tema Osnovna obilježja šume
Ključne riječi slojevitost šume – nadzemna slojevitost
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Program se može koristiti u različitim etapama sata kroz više nastavnih jedinica. Primjerice, nakon obrade obilježja kontinentalne listopadne šume, može poslužiti na kraju sata kao ponavljanje. Možete ga koristiti kao uvodni dio za sljedeću lekciju koju obrađujete – biljke i gljive kontinentalne listopadne šume. Možete ga upotrijebiti i za sat ponavljanja. Budući da je univerzalan, možete ga koristiti za čitavu cjelinu Životne zajednice šuma, bez obzira o kojoj vrsti šume se radi.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na redovnoj nastavi na kraju sata za ponavljanje, kao uvodni dio sata ili za sat ponavljanja – učenici ga mogu koristiti u paru ili u grupi. Učenici mogu vježbati i samostalno kod kuće te na dopunskoj ili dodatnoj nastavi.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita na zaslonu se ispisuje jedan od tri naziva slojava šume.