Žiroskop

Mijenjanjem položaja spoja ispisuju se vrijednosti stupnjeva rotacije. Pitch se odnosi na stupanj rotacije u odnosu na Y os (-180° ~180°). Roll odnosi na stupanj rotacije u odnosu na X os (-90° ~90°).

Kako cijeli spoj modula mijenja položaj, tako bijeli kvadrat putuje po ekranu koji istovremeno mijenja boju.

Dokle god žiroskop osjeća vibraciju (promjenu položaja), zujalica proizvodi zvukove.

Dokle god žiroskop osjeća vibraciju (promjenu položaja), svjetleća dioda svijetli različitim bojama. Kad žiroskop miruje, dioda prestaje svijetliti.

Dokle god žiroskop osjeća vibraciju (promjenu položaja), svjetleća diode na traci svijetle različitim bojama. Kad žiroskop miruje, traka se isključuje.

Dokle god žiroskop osjeća vibraciju (promjenu položaja), svjetleće žice svijetle.

Kad žiroskop osjeća vibraciju (promjenu položaja), servo motor se neprestano pomiče u rasponu od 0 do 90 stupnjeva i natrag.

Kad žiroskop osjeća vibraciju (promjenu položaja), DC motor se okreće.