Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka

Izradite program kojim učenici mogu pomoću micro:bita vježbati zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Razlomci
Tema Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka
Ključne riječi Razlomak, razlomačka crta, brojnik, nazivnik, zbrajanje, množenje i oduzimanje razlomaka, decimalni broj, zaokruživanje decimalnog broja, skračivanje razlomka
Ideja i izrada materijala Vedran Menđušić

Program mogu koristiti svi učenici koji počinju s razlomcima ili već duže rade s njima. Primjenom naprednih tehnologija poput micro:bita u nastavi matematike učenici mogu na jednostavan i zabavan način samostalno vježbati razlomke.

Učenici mogu uzeti za primjer zadatak iz udžbenika, prvo ga samostalno probati riješiti u bilježnicu, a zatim naknadno upisati u micro:bit i dobiti rješenje. Program može biti poticaj za vježbanje u sklopu redovnog nastavnog procesa, na dodatnoj ili dopunskoj nastavi.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku B odabire se broj (dva razlomka a/ b i c / d) ili matematička operacija (+-*).

Istovremenim pritiskom na tipke A+B potvrđuje se zadani odabir za brojeve i matematičke operacije.

Pritiskom na tipku A prikazuje se rezultat napisan u obliku razlomka.

Pritiskom na P1 i GND prikazuje se decimalan broj rezultata.