Zbrajanje brojeva do 8

Izradite program pomoću kojeg ćete pomoću micro:bita zbrajati brojeve do 8.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 1., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Odgojno-obrazovni ishodi A. 1. 1 i B. 1. 1 Zbraja i oduzima u skupu brojeva 20.
Ideja i izrada materijala Dalia Kager
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno zbrojiti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke A+B istovremeno prikazuje se zbroj brojeva.