Zaštita osobnih podataka

Prepoznavanje i razlikovanje osobnih podataka pomoću micro:bita.

Učenici samostalno ili u paru koriste micro:bit, bez programiranja.

MakeCode editoru možete pristupiti preko poveznice https://makecode.microbit.org/.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 2. i 3., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

D. 2. 4. odgovorno se ponaša pri korištenju sadržajima i uslugama na internetu radi zaštite osobnih podataka i digitalnog ugleda

D.3.2. primjereno reagira na svaku opasnost/neugodnost u digitalnome okruženju, štiti svoje i tuđe osobne podatke

Ideja i izrada materijala
Ina Venier

U nastavku isprobajte i preuzmite program za micro:bit pomoću kojeg učenici vježbaju prepoznavanje osobnih podataka pomoću micro:bita. Učenici samostalno ili u paru koriste micro:bit, bez programiranja.

Možete učenicima kreirati i podijeliti tablicu u koju će upisivati podatke prikazane na micro:bitu ovisno o tome jesu li osobni podaci.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipkala A+B  prikazuje se nasumično odabran podatak za koji treba odrediti je li osoban ili nije.

Pritiskom na tipkalo A odabire se da prikazani podatak je osoban podatak.

Pritiskom na tipkalo B odabire se da prikazani podatak nije osoban podatak.

Pritiskom na logotip ponavlja se prikaz prethodno nasumično odabranog podatka.