Vrijeme i klima

Izradite program pomoću kojega možete mjeriti temperaturu s micro:bitom.

Prilikom pokretanja micro:bita, senzor za temperaturu neprekidno očitava vrijednost temperature i prikazuje u obliku broja na zaslonu. Nije potrebno pritisnuti nijedan gumb.

Korištenje s učenicima
Predmet Priroda
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Vrijeme i klima
Tema Temperatura zraka i padaline
Ključne riječi vrijeme, klima, zračni omotač, temperatura zraka
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Program možete na primjer koristiti kao pomoć kod izvođenja projektnog zadatka Praćenja temperature zraka kroz određeno vremensko razdoblje (na primjer: učenici mjere i zapisuju temperaturu tri puta dnevno tijekom tjedan dana). Pomoću podataka možete im zadati da izračunaju prosječnu temperaturu te povezati ovisnost temperature o udaljenosti od ekvatora, nadmorskoj visini i udaljenosti od mora, a učenicima će biti zanimljivo koristiti termometar na micro:bitu.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da se na zaslonu micro:bita ispisuje trenutna vrijednost izmjerene temperature koju mjeri senzor za temperaturu na micro:bitu.